Hạnh Các Thánh

HẠNH CÁC THÁNH
THEO NĂM PHỤNG VỤ

Tháng 1:

* Ngày 31 – Thánh Gio-An Bốt-Cô, linh mục, ngày 31/01

* Ngày 28 – Thánh Tô-Ma A-Qui-Nô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, ngày 28/01
* Ngày 27 – Thánh An-Giê-LA Mê-Ri-Si, ngày 27/01
* Ngày 25 – Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở lại, ngày 25/01
* Ngày 24 – Thánh Phanxicô Salê, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, ngày 24/01
* Ngày 22 – Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo, ngày 22/01
* Ngày 21 – Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo, ngày 21/01
* Ngày 20 – Thánh Fabianô,giáo hoàng, tử đạo, ngày 20/01
* Ngày 17 – Thánh Antôn, viện phụ
* Ngày 13 – Thánh Hilary, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh,
* Ngày 5 – Lễ Thánh Gioan Neumann
* Ngày 3 – Thánh Danh Chúa Giêsu
* Ngày 2 – Thánh Basiliô Cả Và Thánh Grêgôriô Nazian, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh
* Ngày 1 – Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.