Danh mục: Thần Học
0 Đức Giêsu Kitô Là Ai? (p.2)

Phần 1: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/duc-giesu-kito-la-ai-p-1.html 1.    Chỉ có một Thiên Chúa          Đức Giêsu đã dạy rằng chỉ có…

1 2 3 6