Đức Thánh Cha Phanxicô: Tu Sĩ Hãy Theo Gương Thánh Giuse Có “Trái Tim Của Người Cha”

Đức Thánh Cha Phanxicô: Tu Sĩ Hãy Theo Gương Thánh Giuse Có “Trái Tim Của Người Cha

Ngọc Yến

     Vatican News (17.3.2022) – Sáng thứ Năm 17/3, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên tham dự Tổng Hội lần thứ 56 của Dòng Thánh Augustinô Nhặt phép. Ngài mời gọi các tu sĩ theo gương Thánh Giuse có “trái tim của người cha. Nghĩa là một con tim không ngừng yêu thương và chăm sóc những người được trao phó cho mình, nhất là những người yếu đuối, đau khổ, để họ có thể cảm nghiệm được tình phụ tử

     Dòng Thánh Augustinô Nhặt phép (O.A.D) có từ năm 1592, từ cuộc cải tổ dòng các ẩn sĩ Thánh Augustinô. Sứ mạng của Dòng là “đem con người đến gần Chúa và đem Chúa đến gần con người, nhằm phục vụ Thiên Chúa, Đấng Tối cao trong tinh thần khiêm tốn”. Với công cuộc cải tổ, Dòng Thánh Augustinô Nhặt phép trở lại với đặc trưng của dòng nguyên thủy và giáo huấn của Thánh Tổ phụ Augustinô. Ngoài 3 lời khấn Khó Nghèo, Vâng Lời, Khiết Tịnh, các tu sĩ còn có thêm một lời khấn thứ tư là Khiêm Nhường.

     Lên tiếng trong buổi tiếp kiến các tham dự viên của Tổng Hội Dòng, nhân dịp lễ Thánh Giuse, Đức Thánh Cha tập trung bài nói chuyện vào khuôn mặt Hôn phu của Đức Maria. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ rằng: “Mỗi người thánh hiến, tu sĩ và linh mục được mời gọi nên giống Thánh Giuse, có một con tim của người cha. Nghĩa là một con tim không ngừng nghỉ yêu thương và chăm sóc những người con được trao phó cho mình, nhất là những người yếu đuối, đau khổ, để họ có thể cảm nghiệm được tình phụ tử”.

     Nhưng ở điểm này, Đức Thánh Cha lưu ý thêm rằng: chúng ta không thể trở thành những cha mẹ đích thực nếu không có trải nghiệm làm con của Cha Trên Trời, Đấng yêu thương và biết điều chúng ta cần. Vì thế, phải đến với Người mỗi ngày với sự tin tưởng. Chúa luôn lắng nghe những ước muốn và nhu cầu của tâm hồn chúng ta và chỉ cho chúng con đường để theo.

     Đặc điểm thứ hai của Thánh Giuse mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh là Lòng can đảm sáng tạo”. Ngài nhận xét: “Chúng ta biết thời điểm chúng ta đang sống hiện nay không dễ dàng. Và vào thời của Thánh Giuse cũng vậy. Nhưng Thánh Giuse luôn tin cậy nơi Chúa, và dâng hiến mọi khả năng để phục vụ Thiên Chúa. Và Thiên Chúa, đến lượt Người đã tin tưởng và ban ơn để Thánh Giuse có thể thực hiện sứ vụ được giao phó”.

     Áp dụng điều này vào cuộc sống của các tu sĩ, Đức Thánh Cha nói: “Ngày nay, trong ngày dâng mình, chúng ta mang đến bàn thờ tất cả con người chúng ta, và để Chúa biến đổi trở thành ‘của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa’ (Rm 12, 1). Sau đó, chúng ta ra đi thi hành sứ vụ với niềm tin tưởng phó thác, can đảm và sáng tạo. Thiên Chúa luôn đồng hành và giúp chúng ta đưa ra các quyết định”.

     Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ ngắn với lời khuyến khích các tu sĩ Dòng Thánh Augustinô Nhặt phép can đảm tiến bước với sự tin tưởng vào Lời Chúa hứa, để thực hiện sứ vụ của Giáo hội trên thế giới.

Nguồn: vaticannews.va/vi/

Comments are closed.