Hạnh Các Thánh

Tháng 6

* Ngày 30 – Các Thánh Tử Ðạo Tiên Khởi Của Giáo đoàn Roma
* Ngày 29 – Thánh Phêrô và Phaolô
* Ngày 24 – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Gỉa
* Ngày 21 – Thánh Luis Gonzague
* Ngày 19 – Thánh Romualđô
* Ngày 13 – Thánh Antôn Padua
* Ngày 11 – Thánh Barnabê
* Ngày 9 – Thánh Êphrem
* Ngày 6 – Thánh Nôbertô
* Ngày 5 – Thánh Bônifaciô
* Ngày 3 – Thánh Carôlô Lwanga và Các Bạn Tử Ðạo
* Ngày 2 – Thánh Marcellino và Phêrô

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.