Danh mục: Nhân Bản

Định nghĩa: “Kiêu ngạo là lòng yêu quá mức đối với sự ưu tú của mình…

“Xuân sang hoa tươi màu, Đàn chim tung cánh chào. Hương xuân bay phương nào…

1 2 3