Hạnh Các Thánh

Tháng 11

* Ngày 30 – Thánh Andrê, tông đồ
* Ngày 22 – Thánh Clementê I, giáo hoàng, tử đạo
* Ngày 21 – Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo
* Ngày 20 – Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình Trong Ðền Thờ
* Ngày 15 – Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
* Ngày 12 – Thánh Giô-xa-phát, giám mục, tử đạo
* Ngày 11 – Thánh Martinô, giám mục
* Ngày 9 – Cung Hiến Vương Cung Thánh Ðường Latarênô, lễ kính
* Ngày 4 – Thánh Carôlô Bôrômêo, giám mục
* Ngày 3 – Thánh Martinô de Porres, tu sĩ
* Ngày 1 – Lễ các Thánh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.