Hạnh Các Thánh

Tháng 5

* Ngày 31 – Ðức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabét
* Ngày 27 – Thánh Augustinô Cantorbéry
* Ngày 26 – Thánh Philipphê Nêri
* Ngày 22 – Thánh Ri-ta Ca-si-a
* Ngày 21 – Thánh Christophe de Magallanes
* Ngày 20 – Thánh Bernađinô Thành Siêna
* Ngày 14 – Thánh Matthias, Tông Ðồ
* Ngày 13 – Lễ Ðức Mẹ Fatima
* Ngày 12 – Thánh Nêrê và thánh Achillêô
* Ngày 3 – Thánh Philipphê và Giacôbê Tông Ðồ
* Ngày 2 – Thánh Athanasiô
* Ngày 1 – Thánh Giuse Thợ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.