Hạnh Các Thánh

Tháng 10

* Ngày 28 – Thánh Simon Và Juđa Tông Ðồ
* Ngày 24 – Thánh Antôn Maria Claret,giám mục
* Ngày 23 – Thánh Gioan Ca-pét-ra-nô, Linh mục
* Ngày 19 – Thánh Gioan Budwig,linh mục,Thánh Isaac Jogues, linh mục và các bạn tử đạo
* Ngày 18 – Thánh Luca, Tác Giả Sách Tim Mừng
* Ngày 17 – Thánh Ignatio Antiochia,giám mục,tử đạo
* Ngày 16 – Thánh Hedwig,nữ tu
* Ngày 15 – Thánh Têrêxa Jêsu,trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
* Ngày 14 – Thánh Calitô,giáo hoàng tử đạo
* Ngày 9 – Thánh Ðiônixiô, và các bạn tử đạo
* Ngày 9 – Thánh Gioan Lêônađô, linh mục, ngày 09/10
* Ngày 7 – Lễ Ðức Mẹ Mân Côi
* Ngày 6 – Thánh Brunô, Linh Mục
* Ngày 3 – Thánh Phanxicô Assisi
* Ngày 2 – Các Thiên Thần Hộ Thủ
* Ngày 1 – Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.