Hạnh Các Thánh

Tháng 12

* Ngày 31 – Thánh Sylvestrê I
* Ngày 29 – Thánh Thoma Beckét
* Ngày 28 – Các Thánh Anh Hài, tử đạo
* Ngày 27 – Thánh Gioan Tông Ðồ, tác giả sách Tin Mừng
* Ngày 26 – Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi
* Ngày 23 – Thánh Gioan Kanty,linh mục
* Ngày 21 – Thánh Phêrô Canasiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
* Ngày 14 – Thánh Gioan Thánh Gía, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
* Ngày 13 – Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo
* Ngày 12 – Tinh Thần Thánh Simon Hòa và Philipphê Phan Văn Minh
* Ngày 11 – Thánh Ðanasiô I, giáo hoàng
* Ngày 8 – Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
* Ngày 8 – Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2
* Ngày 3 – Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.