Danh mục: Kinh Thánh
0 Lý Lịch Đức Giêsu Kitô (p.4)

Phần 1: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/ly-lich-duc-giesu-kito-p-1.html Phần 2: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/ly-lich-duc-giesu-kito-p-2.html Phần 3: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/ly-lich-duc-giesu-kito-p-3.html III. CUỘC KHỔ HÌNH VÀ TỬ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU 1.…

0 Lý Lịch Đức Giêsu Kitô (p.3)

Phần 1: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/ly-lich-duc-giesu-kito-p-1.html Phần 2: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/ly-lich-duc-giesu-kito-p-2.html II. CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI CỦA ĐỨC GIÊSU Cuộc đời công khai của Đức…

0 Lý Lịch Đức Giêsu Kitô (p.2)

Phần 1: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/ly-lich-duc-giesu-kito-p-1.html I. NGUỒN GỐC VÀ THÂN THẾ ĐỨC GIÊSU 1. Năm Sinh Đức Giêsu có tên thật là…

1 2