Mừng Quan Thầy Khóa VII, Lớp Phanxicô Xaviê

Được sự đồng ý của Đức Cha Giuse – giám đốc Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc và với sự hướng dẫn của quý cha đồng hành, anh em khóa VII – lớp Phanxicô Xaviê đã tổ chức mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê vào ngày 02/ 12/ 2015, thay vì ngày 03/ 12/ 2015.

Sau giờ kinh sáng và nguyện gẫm, thánh lễ được bắt đầu với sự tham dự của Đức cha Giuse – chủ tế thánh lễ, quý cha đồng hành và quý cha trong chủng viện, cùng toàn thể anh em thuộc khóa VII, Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc.

Thánh lễ diễn ra một cách hết sức long trọng và sốt sắng, không phải do có sự chuẩn bị chu đáo về hình thức bên ngoài như trang trí, tập hát,… nhưng nhất là nhờ sự chuẩn bị bên trong tâm hồn bằng tuần tam nhật trước lễ. Trong ba ngày này, cùng với quý cha đồng hành, anh em đã cầu nguyện, chầu Thánh Thể, suy niệm về cuộc đời của thánh quan thày và dọn mình xưng tội.

Chia sẻ với anh em trong thánh lễ, cha đồng hành tri thức Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Tuệ mời gọi anh em noi gương thánh quan thày trong việc nhận thức một cách đúng đắn về giá trị của linh hồn mình như khi thánh nhân nghe lời nhắc nhở của thánh Inhaxiô: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì”. Anh em cũng được mời gọi để mang lấy thao thức mãnh liệt của thánh nhân muốn cứu các linh hồn: “Lạy Chúa, còn nữa!”.

Sau phần hiệp lễ, anh trưởng lớp đại diện cho anh em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Cha và quý cha; đồng thời hứa sẽ cố gắng nỗ lực rèn luyện để trở nên những chủng sinh thánh thiện như lòng Chúa mong ước và như sự chờ đợi của Đức Cha và quý cha.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha Giuse thay mặt quý cha chúc mừng và nhắn nhủ mỗi anh em hãy biết quan tâm đến nhau nhiều hơn nữa để mai này trở thành những linh mục biết nâng đỡ, ủi an mọi người ở khắp nơi.

Nguyện cho tình mến Chúa và lòng nhiệt thành của thánh Phanxicô Xaviê được lan tỏa và thấm nhuần nơi mỗi anh em khóa VII, để sau này mỗi anh em được trở nên những linh mục hạnh phúc trong ơn gọi và hăng say, nhiệt thành trong sứ vụ.

Ban Truyền Thông ĐCV Xuân Lộc

Mừng Quan Thầy Khóa VII, Lớp Phanxicô Xaviê

Comments are closed.