Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Mt 17, 10-13

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?” Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”. Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.


Suy niệm

“Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn” (Mt 17,12).

Người Do thái tin rằng trước khi Đấng Cứu Thế xuất hiện thì ngôn sứ Êlia sẽ trở lại để dọn đường. Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ biết Gioan Tiền Hô chính là hiện thân của Êlia. Bằng đời sống khắc khổ trong hoang địa, Gioan trở thành nhân chứng sống động để kêu gọi người Do thái ăn năn sám hối chuẩn bị tâm hồn chờ ngày Chúa đến. Chính Gioan là người tuyên xưng và loan báo cho mọi người biết Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian. Tuy nhiên, người Do thái không đón nhận vai trò tiên tri của Gioan và đã xử ông theo ý họ muốn. Gioan Tiền Hô đã chu toàn đến cùng vai trò sứ giả của Thiên Chúa.

Cuộc lữ hành của dân Chúa đang tiếp diễn và các sứ giả của Chúa vẫn tiếp tục đóng vai trò của Gioan. Nếu thời Chúa Giêsu chỉ có một Gioan Tẩy Giả thì giờ đây con số đó là hàng ngàn, hàng vạn. Nếu Gioan chỉ là người loan báo triều đại Thiên Chúa cho một dân tộc, thì hôm nay bao sứ giả đang loan báo Chúa cho muôn dân và đến khắp cùng trái đất. Thời Gioan Tẩy Giả, dân Do thái không tin và không chấp nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa; còn thời nay, con người biết về Chúa Giêsu nhưng lại muốn loại bỏ Ngài khỏi cuộc sống. Vì thế, các sứ giả của Chúa hôm nay cần phải nỗ lực mang đến cho con người ánh sáng niềm tin vào Thiên Chúa, một Thiên Chúa không xa vời nhưng luôn hiện diện, đồng hành với con người. Do đó, đời sống của các sứ giả phải toát lên hình ảnh của một Thiên Chúa tình yêu. Để đạt được điều này, các sứ giả của Chúa cần thấm nhuần tinh thần của Chúa, trở nên người của Chúa: biết bỏ cái tôi ích kỷ nhỏ nhen để có lòng quảng đại với tha nhân, biết đi ra khỏi bức tường của sự an toàn để đến những vùng ngoại vi, dám chấp nhận sống nghèo với người nghèo, luôn hết lòng yêu thương người đau khổ tội lỗi với trái tim nhân từ và xót thương của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con đang sống thêm một mùa Vọng nữa trong đời. Xin cho chúng con ý thức mình là những sứ giả của Chúa trong thời đại hôm nay, một thời đại thiếu vắng tình Chúa và xa vắng tình người. Xin cho chúng con cất cao tiếng hô như Gioan, không phải trong hoang địa cát vắng mà là tiếng hô nơi hoang địa tội lỗi của con người ngày nay. Amen.


Comments are closed.