CẢM NGHIỆM SAU HÀNH TRÌNH MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO TẠI GIÁO XỨ QUẢNG XUÂN

CẢM NGHIỆM SAU HÀNH TRÌNH MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO
TẠI GIÁO XỨ QUẢNG XUÂN

 

HOẠT ĐỘNG TIẾP CẬN TRUYỀN GIÁO

Thăm thánh đường Hồi Giáo

+ gặp gỡ: lắng nghe chia sẻ và những hỏi đáp liên quan đến Hồi Giáo. Đang trong tháng Ramada (tháng ăn chay của người Hồi Giáo). Hồi Giáo ở đây đa số là người đồng bào Chăm (hơn 90%). Hồi giáo thuộc dòng Sunny. 

A person shaking hands with another personDescription automatically generated