Sống Mùa Hè Truyền Giáo

Truyền giáo là sứ mạng đặc thù của mỗi thành viên trong Giáo Hội. Chính Chúa Giê-su đã ban lệnh truyền này cho Giáo Hội trước khi Ngài về với Chúa Cha “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (Mt 28,19). Sứ mạng ấy không dành ưu tiên cho một ai nhưng cho tất cả, không đến cho riêng dân tộc nào mà cho toàn nhân loại, không thực hiện trong một lúc mà cho mọi lúc. Điều ấy càng ý nghĩa hơn với các chủng sinh năm Thần Học IV, và cách riêng anh em Khóa VIII, khi được mời gọi tiếp cận mục vụ truyền giáo. Những chia sẻ cảm nghiệm từ mùa hè 2019 vừa qua của các anh em đại diện 7 Giáo phận: Bà Rịa, Đà Lạt, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Phan Thiết, Thanh Hóa và Xuân Lộc cho thấy những hiện trạng, công tác và những thao thức cho công cuộc này.

Trong mùa hè qua, anh em được tiếp xúc với nhiều đối tượng: từ các em thiếu nhi đến cụ già, cả người có đạo lẫn anh em lương giáo, người khô khan lẫn đạo đức, người kinh cũng như dân tộc…Tất cả họ đều là những đối tượng để anh em phục vụ. Công việc anh em làm là dạy giáo, sinh hoạt với các thiếu nhi, đi thăm dân, thỉnh thoảng trả lời những thắc mắc về luân lý và về đạo, cũng như đến thăm những nơi rất hạn chế về sinh hoạt tôn giáo để tìm hiểu và biết hiện tình của những số nhỏ còn giữ đạo. Đặc biệt, nơi những vùng khó khăn ấy, anh em biết được những người có đạo vì hoàn cảnh cũng như thời thế đã bỏ đạo để giữ lấy chức vị trong xã hội, hoặc chuyển sang tôn giáo khác, nhưng nơi họ vẫn còn sự âm ĩ quay về với Chúa. Nếu như biết cách tiếp cận tốt, họ sẽ là thành phần đắc lực trong việc tiếp cận và truyền giáo nơi những vùng đất này. Đồng thời, anh em cũng được gặp và lắng nghe những chia sẻ của những người đã giữ đạo được ngay trong những hoàn cảnh khó khăn như thế và từ đó tiếp thêm lòng thao thức truyền giáo nơi anh em.

Có những anh em đã phải tất bật với việc dạy giáo lý từ sáng đến tối cho các anh em dân tộc để giúp họ có thể kịp lãnh các Bí tích và hợp thức hóa hôn nhân. Ngoài ra, anh em còn giúp họ sửa sang nhà cửa, thăm viếng, động viên và giúp đỡ những người chưa sống đúng Tin Mừng của Chúa và mời gọi họ quay trở lại. Để có thể làm được như thế, anh em được các cha xứ hướng dẫn và mời gọi sự ra đi và xả thân vì Tin Mừng, cùng gắn bó với Chúa trong các giờ cầu nguyện và tham dự thánh lễ mỗi ngày. Chỉ nơi đó, nguồn sức mạnh, sáng kiến và thao thức truyền giáo mới được phát huy và nuôi dưỡng.

Việc truyền giáo không qui về cho một quốc gia hay giáo phận nhưng luôn là cho tất cả trong sự chia sẻ, học hỏi và trao đổi với nhau về những cách thức, phương pháp cũng như đặc thù mỗi dân tộc và quốc gia. Điều này đã được thấy rõ nơi tinh thần của các Thừa sai nhà MEP trong chuyến hành trình xuyên quốc gia hè vừa qua, mà vài anh em đại diện cho Chủng Viện tham dự đã cho thấy nơi họ một tinh thần truyền giáo rất cao: đến nơi mình không biết, gặp người mình không quen, nói tiếng mình không thạo và nhất là sẽ sống mãi ở nơi được sai đến. Như thế, trong tâm thức truyền giáo, mọi nơi đều là nhà và mọi người đều là đối tượng cho mình mang Chúa đến.

Nhìn lại mùa hè với việc tiếp cận truyền giáo, anh em đều nhận thấy những nhu cầu của con người luôn khao khát và hướng về Thiên Chúa. Tuy nhiên, vẫn còn đó những rào cản, giới hạn cũng như thiếu những điều kiện và lòng thao thức hết mình cho việc truyền giáo. Những ngày tháng tu luyện tiếp theo, ước mong sẽ trở thành những ngày tháng hun đúc lòng nhiệt thành của anh em trong việc sống với và mang Chúa đến cho những người mình gặp gỡ, để trong mọi nơi, mọi lúc thao thức truyền giáo không bao giờ mai một nơi người chủng sinh của Chúa.

Lớp Khóa VIII

Comments are closed.