Bài Giới Thiệu Khóa VIII

Lớp Khóa VIII – Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc gồm 60 thành viên từ Bắc chí Nam thuộc 8 Giáo phận : Lạng Sơn, Hải Phòng, Hưng Hóa, Thanh Hóa, Đà Lạt, Bà Rịa, Phan Thiết và Xuân Lộc. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi tính cách và mỗi hoàn cảnh khác khau, tựu trung tất cả đều hiệp nhất trong tình yêu Đức Kitô dưới mái nhà Đại Chủng Viện, cùng nhau mang chung một tên gọi Khóa VIII và cùng giúp nhau bước trên hành trình theo Đức Giêsu để nên người môn đệ của Người. Từ đó, trên hành trình ơn gọi của lớp Khóa VIII có những dấu ấn đáng nhớ và in đậm kỷ niệm trên cuộc đời của mỗi thành viên.

Ngày 28/2/2013 là ngày đầu tiên tất cả các thành viên hiện diện tại Đại Chủng Viện và hợp thành lớp Khóa VIII. Ngày này gắn liền sự kiện lúc Tòa Thánh Phêrô trống tòa, vì Đức Giáo Hoàng Bênêđictô  tuyên bố thoái vị ngày 11/02/2013. Thế nên, ngày ấy đã nhẹ đi vào ký ức của mỗi anh em.

Ngày 14/03/2013 là ngày anh em Khóa VIII hân hoan và vui mừng khi đặt đời dâng hiến dưới sự bảo trợ của thánh Phanxicô Assisi. Trước đó một ngày, tại đền thánh Phêrô, Đức Hồng y Jean-Louis Tauran công bố tên của tân Đức Giáo Hoàng: Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio. Ngài chọn tước hiệu Phanxicô. Chính vì vậy, ngày ấy đã góp phần dệt nên một dấu ấn trưởng thành của Khóa VIII.

Ngày 27/5/2013, sau gần ba tháng tu luyện, anh em Khóa VIII được Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, lúc bấy giờ là Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc và là Giám đốc Đại Chủng Viện, trao tu phục. Trong nghi thức nhận tu phục, anh em dâng đầy cảm xúc với ước nguyện hiến trọn đời mình cho Chúa và cho tha nhân.

Ngày 03/12/2017, sau hơn bốn năm tu học, anh em Khóa VIII hân hoan được Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, trao Tác vụ Đọc sách.

Những kỷ niệm trên nhắc nhở anh em Khóa VIII ý thức cố gắng hơn trong việc cộng tác vào hành trình huấn luyện và tự huấn luyện nên người linh mục HẠNH PHÚC TRONG ƠN GỌI VÀ HĂNG SAY, NHIỆT THÀNH TRONG SỨ VỤ. Điều đó được thể qua việc say mến Chúa Giêsu; sẵn sàng hy sinh vì Chúa; đầy lòng thao thức, hăng say mục vụ và truyền giáo; có khả năng trí thức; thấm nhuần tình yêu với Giáo Hội. Trong giai đoạn tu học tại Đại Chủng Viện, anh em Khóa VIII được huấn luyện những tinh thần trên qua bốn chiều kích : nhân bản, tri thức, thiêng liêng và mục vụ, hầu trở thành Con Người Mầu Nhiệm, Hiệp Thông và Sứ Vụ.

Ban truyền thông ĐCV. 

 

Comments are closed.