Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc, ngày 13/01/2022

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục, Giáo Phận Xuân Lộc | 8h30′ Sáng 13/01/2022 tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc.

 

Danh sách 23 thầy Phó tế thuộc Giáo phận Xuân Lộc, như sau:

1. Thầy Giuse Lâm Hoàng Ân, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Phương Lâm,

2. Thầy Giuse Trần Quốc Ấn, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Trà Cổ,

3. Thầy Simêon Lê Vũ Bảo, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Long Thành,

4. Thầy Giuse Đỗ Văn Cảnh, sinh năm 1986, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Võ Dõng,

5. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Trúc Duy, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Hà Nội,

6. Thầy Vinhsơn Quách Minh Đô, sinh năm 1989, hiện đang phục vụ tại Toà Giám mục,

7. Thầy Phaolô Phạm Thanh Hà, sinh năm 1985, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Bảo Thị,

8. Thầy Giacôbê Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1986, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thái An,

9. Thầy Giuse Nguyễn Trọng Hoàn, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Chính Tòa,

10. Thầy Gioan Trịnh Quang Khanh, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm,

11. Thầy Giacôbê Nguyễn Ngọc Long, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Phúc Lâm,

12. Thầy Phêrô Maria Nguyễn Tài Long, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại Trường CĐ. Hòa Bình,

13. Thầy Phaolô Nguyễn Kinh Luân, sinh năm 1989, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Russeykeo,

14. Thầy Giuse Trương Vĩnh Phú, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Bắc Thần,

15. Thầy Gioan Dương Tấn Quốc, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thọ Lộc,

16. Thầy Đaminh Nguyễn Quyền, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Bùi Thượng,

17. Thầy Phêrô Đỗ Công Sơn, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại GHBL. SokLu,

18. Thầy Phêrô Phạm Quang Tâm, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Bình An,

19. Thầy Martinô Nguyễn Đức Thanh, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Xuân Khánh,

20. Thầy Giuse-Viên Nguyễn Trần Đức Thịnh, sinh năm 1989, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Suối Nho,

21. Thầy Phêrô Lại Ngọc Thực, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Ninh Phát,

22. Thầy Augustinô Lê Thành Trung, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thịnh An,

23. Thầy Vinhsơn Vũ Hoàng Vũ, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thái Hòa.

 

Comments are closed.