Mỗi người chúng ta hiện hữu là vì Thiên Chúa đã nghĩ đến ta

Mỗi người chúng ta hiện hữu là vì
Thiên Chúa đã nghĩ đến ta

Được hiện hữu trong thế giới này thật là hồng ân lớn lao. Đúng thế, “chúng ta không phải là sản phẩm ngẫu nhiên và vô nghĩa của quá trình tiến hóa. Mỗi người chúng ta hiện hữu là vì Thiên Chúa đã nghĩ đến ta[1].

Ngồi ngẫm nghĩ chúng ta thấy việc mình đang được hiện hữu, đang được sống quả thật là một điều kỳ diệu trong một thế giới vẫn rối ren và phức tạp bởi những cuộc xung đột chiến tranh chưa có hồi kết, bởi những lối tư duy vẫn đậm chất thống trị người trên kẻ dưới, người thánh thiện kẻ tội lỗi, người sang chảnh kẻ bần cùng, người tự cho mình là và kẻ không dám xem mình là…Thật vậy, việc chúng ta đang sống, đang hiện hữu không phải ai cũng xem đó là một hồng ân bởi có những người, những mảnh đời luôn cảm thấy bị bất hạnh đeo bám, bị cái khó cái nghèo chụp lấy mà không thể nào thoát khỏi nó và thậm chí bị chính cái đói cái rách đe dọa đến mạng sống của mình hằng ngày hằng giờ. Thực tế cuộc sống hôm nay vẫn đang diễn ra, vẫn đang viết nên lịch sử của những mảnh đời như vậy. Họ cảm thấy bị bế tắc trong cuộc sống. Họ nhận thấy mình đã mất đi niềm hy vọng vào một thế giới vẫn đang hướng về cái lý tưởng đại đồng…Họ cho rằng tất cả mọi người đã bỏ rơi họ. Với tôi là một kitô hữu, là một chủng sinh, là một công dân trong xã hội hiện nay tôi nghĩ mình sẽ làm gì để giúp họ?

Lời Thánh Phaolô nhắn nhủ Timôthê: “Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (2 Tm 2,11-13). Thiên Chúa luôn ở bên ta, ở trong ta và hướng dẫn ta. Bởi mỗi người chúng ta hiện hữu là vì Thiên Chúa đã nghĩ đến ta. Chúa nghĩ đến ta để ta được sống và sống dồi dào. Chúa nghĩ đến ta để ta không đánh mất niềm tin vào cuộc sống nhưng là hy vọng vào chính Ngài, Đấng là chủ thể là tác giả của cuộc sống này. Chúa nghĩ đến ta để chính ta được hiện hữu. Niềm vui nỗi buồn vẫn còn đó. Đau khổ hạnh phúc vẫn có đó nhưng Thiên Chúa vẫn đang hiện hữu đó. Còn chúng ta đang ở “đâu đó” trong cuộc sống này? Cuộc sống ai sinh ra cũng như nhau chỉ khác nhau và hơn nhau ở chỗ là chọn lựa sống như thế nào mà thôi.

Martino Nguyễn Bá Thạch- Thần học III

.

  1. Bài giảng trong Thánh lễ đăng quang của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, ngày 24 tháng 4 năm 2005.

    .

Comments are closed.