Hướng Dẫn Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất – ĐCV Xuân Lộc

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta khai mạc Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Đề tài chúng ta suy niệm là lời mời gọi của Thánh Phêrô: Được kêu gọi để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa.[1]    

Nhân loại đang phải gánh chịu biết bao khổ đau do sự chia rẽ, bất hòa và thù hận. Giáo Hội Công Giáo chúng ta cũng đang mang những thương tích do những yếu đuối của con cái gây nên. Đời sống thiếu xót thương, phản chứng của mọi thành phần dân Chúa làm nên rào cản khiến nhiều người không đến được với Chúa, với Giáo Hội. Những thương tích ấy như tảng đá đang giam hãm chúng ta trong ngôi mộ tinh thần.

Nhưng nếu chúng ta đem tất cả những đau khổ này đưa lên Chúa Giêsu trên Thập Giá, thì lịch sử sẽ không dừng lại ở đó để đóng khung chúng ta trong những ngôi mộ của sự chết. Sức mạnh của biến cố Đức Kitô Phục Sinh là một sự kiện siêu việt làm cho các ngôi mộ của chúng ta mở tung/ và nhờ đó, chúng ta được giải thoát khỏi nỗi buồn phiền cay đắng đang cô lập người này, người khác và có khi là chính chúng ta.

“Kỳ công của Thiên Chúa là đây: chính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa làm rung chuyển mặt đất, lăn tảng đá ra, giải thoát và gọi chúng ta ra ngoài trong buổi sáng của một ngày mới. Khi đó, trong buổi bình minh mới, chúng ta được liên kết với các anh chị em, những người cũng từng bị giam cầm và đau khổ. Và tương tự như Madalena, chúng ta phải “vội vã rời đi” khỏi thời điểm quan trọng của niềm vui này, để đi ra loan báo cho những người khác những gì Chúa đã làm.”[2]

Trong cái nhìn của nhân loại, sức mạnh của sự dữ và tính ích kỷ như vực sâu thẳm nuốt gọn những nỗ lực xem ra quá nhỏ bé và mỏng manh của con người. Nhưng chúng ta vững tin vào lời Chúa Giêsu nhắn nhủ ta: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”[3]

Tải về tài liệu tại đây


[1] x. 1Pr 2,9.
[2] x. Tài liệu Tuần Cầu Nguyện Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất, 2016, tr. 18.
[3] Ga 16,33.

Comments are closed.