Họ Hết Rượu Rồi! (Ga 2,3) – Bài Giảng Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm C

Chúa Giêsu  vừa kêu gọi các môn đệ. Và họ đã bỏ thầy cũ là Gioan Tẩy giả để đi theo Thầy mới là Chúa Giêsu. Ngay lúc khởi đầu sứ vụ, Ngài cảm thấy không gì tốt hơn là dẫn họ đến dự một tiệc cưới. Chắc chắn họ đã phải ngạc nhiên, vì là đồ đệ của Gioan Tẩy giả, họ không bao giờ nghĩ đến tiệc cưới, và chỉ bằng lòng với thứ lương thực rừng sâu theo gương Gioan là châu chấu và mật ông rừng. Nhưng nếu Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ của mình bằng cách đó, thì chắc hẳn Ngài muốn chuyển đến một sứ điệp quan trọng.

Thật vậy, không nên đọc bài Tin mừng nầy như một thiên phóng sự do một nhà báo thuật lại. Nước hóa thành rượu là một chuyện hi hữu đáng kể lại cho mọi người biết. Nhưng nếu dừng lại ở đó, chúng ta có nguy cơ đánh mất sứ điệp cốt yếu của bài Tin mừng. Thánh Gioan không nói với chúng ta đó là “phép lạ”, mà là “dấu chỉ”, hai điều không giống nhau. Vì thế phải cố gắng đọc cẩn thận để tìm cho ra sứ điệp mà ngài muốn chuyển đạt.

Thật vậy, qua đám cưới của đôi tân hôn ở Cana, có một đám cưới khác: đó là Giao ước giữa Đức Kitô và Hội Thánh của Ngài. Tòan bộ Thánh Kinh cho chúng ta thấy một vị Thiên Chúa nói với con người bằng những lời yêu thương và kết ước. Và cũng trong bối cảnh ấy mà chúng ta cần phải đọc bài Tin mừng hôm nay, đó là lời loan báo Giao Ước mới giữa Thiên Chúa và lòai người.

Qua việc thiếu rượu, Tin mừng mời gọi chúng ta ý thức về tất cả những thiếu thốn của chúng ta, thiếu tình yêu, thiếu lí do để sống và hi vọng. Tại Cana, Chúa Giêsu đến gặp gỡ một nhân lọai mà Ngài muốn kết giao. Nhưng Ngài thấy họ thiếu tình yêu. Ngài đến gặp gỡ họ trong lúc họ thiếu vắng tình yêu. Ngài động lòng vì những sự thiếu sót căn bản ấy. Đức Maria phát hiện ngay điều đó nên nói với Ngài: “Họ thiếu rượu rồi!”. Họ không còn tình yêu nữa, họ không còn niềm vui, niềm hi vọng nữa. Đức Maria báo cho Chúa Giêsu biết về điều đó, rồi nói với những người giúp tiệc: “Những gì Ngài bảo, hãy làm theo!”.

Chính lúc đó Chúa Giêsu thực hiện dấu chỉ nước hóa thành rượu. Đây là nước dùng để thanh tẩy theo nghi thức của người Do thái. Do đó, nước không sạch. Đó chính là nước của đời sống chúng ta bị hoen ố vì tội lỗi. Con người tìm cách giải thoát khỏi những cảm nghĩ không trong sạch bằng những hành vi thanh tẩy. Tất cả những nghi thức đó được cắt nghĩa dài dòng trong luật Mô sê. Nhưng với Chúa Giêsu, tất cả đã thay đổi. Ngài sắp thay đổi tôn giáo dạy về điều trong sạch và ô uế, chỉ định những nghi thức thanh tẩy và hi tế bằng một tôn giáo tình yêu. Đó chính là bước quyết định từ giao ước cũ sang giao ước mới.

Khi nói đến giao ước giữa Thiên Chúa và nhân lọai, thì đồng thời cũng đề cập đến việc phải chọn lựa Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng đi bước trước đến với chúng ta. Người thúc đẩy chúng ta, Người không ngừng mời gọi chúng ta đến gặp gỡ và mở cửa tâm hồn và cuộc sống chúng ta cho Người. Người mời gọi chúng ta tin tưởng vào Người như những bậc vợ chồng. Điều đó có nghĩa là chúng ta hãy để cho tình yêu của Người xâm chiếm đời sống chúng ta để trở nên trung tâm thu hút chúng ta. Những ơn ban của Thiên Chúa lúc nào cũng phong phú và tuyệt vời. Cùng với Người, chúng ta bước tới một đời sống quyền năng và mạnh mẽ. Đó là sức mạnh của tình yêu mà không gì có thể lay chuyển được.

Rượu ngon tiệc cưới Cana được làm ra không phải để thưởng thức một mình, mà là để chia sẻ. Đó chính là cốt yếu của luật mới mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta: “Hãy rót ra và chia cho mọi người”. Rượu ngon mà chúng ta phải phục vụ mọi người chính là đức tin, niềm hi vọng và tình yêu của chúng ta. Nhưng chúng ta phải hết sức quan tâm đến chất lượng. Chúng ta đừng lấy giấm chua hay những lời nói chua cay, độc địa mà phục vụ. Không phải bằng cách than vãn trước những nghịch cảnh mà chúng ta giải quyết được mọi vấn đề. Thế giới của chúng ta rất cần những người thực sự sống đức tin của mình và cảm nghiệm niềm hạnh phúc vì là môn đệ Đức Kitô.

Bữa tiệc công khai đầu tiên của Chúa Giêsu  đưa chúng ta đến bữa tiệc cuối cùng, bữa tiệc mà trong đó Ngài đã thiết lập Phép Thánh Thể. Chúng ta được chung phần vào bữa ăn Giao Ước mới nầy; Chúa Giêsu  dâng hiến Thân Mình và Máu Ngài để chúng ta và tất cả mọi người trọn niềm vui. Đức Ki tô ban tặng rượu của Giao Ước mới cho thế giới chúng ta. Và phần thưởng cho các đầy tớ là niềm vui không gì có thể sánh ví được. Đó là niềm vui cho Hội Thánh, cho trần gian, cho tất cả mọi người phục vụ Tin mừng.

Phục vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.