Điều chỉnh Nghi thức Tam nhật Vượt qua: Từ nay nữ giới cũng được Rửa chân trong Thánh lễ Tiệc ly

WHĐ (22.01.2016) – Ngày 20 tháng Mười Hai 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thư cho Đức hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, về Nghi thức Rửa chân trong Tam nhật Vượt qua.

Trong thư, Đức Thánh Cha viết:

“Sau khi suy xét kỹ lưỡng, tôi đi đến quyết định thay đổi phần chữ đỏ trong Sách Lễ Roma. Từ nay trở đi, những người được các mục tử chọn rửa chân không nhất thiết phải là quý ông hoặc trẻ nam, nhưng có thể từ mọi thành phần trong dân Chúa. Điều cần thiết là người được chọn phải được giải thích một cách thích đáng về ý nghĩa của nghi thức”.

Tiếp nhận chỉ thị của Đức giáo hoàng, ngày 6-01-2016 vừa qua, Đức hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, đã ký Sắc lệnh “In Missa in Cena Domini” (Thánh lễ Tiệc ly), về việc điều chỉnh Nghi thức Rửa chân trong Thánh lễ Tiệc ly.

Điểm chính trong Sắc lệnh là:

“Để những người tham dự hiểu được đầy đủ ý nghĩa của nghi thức, Đức giáo hoàng Phanxicô đã xem xét việc điều chỉnh đối với phần chữ đỏ được ghi trong Sách Lễ Roma (trang 300, số 11) là: “Linh mục chọn các vị nam giới…”, nay được điều chỉnh như sau: “Linh mục chọn ra  những người từ dân Chúa…” (…), như vậy các mục tử có thể chọn một nhóm nhỏ nói lên sự đa dạng và hiệp nhất các thành phần của dân Chúa duy nhất. Những người được rửa chân có thể là nam giới và nữ giới, người trẻ và người già, người mạnh khỏe và người đau yếu, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân”.

Nguồn hđgmvietnam | Thành Thi

Comments are closed.