Danh mục: Chủng Sinh Các Khóa

“Đến và gặp gỡ” là chủ đề buổi chia sẻ tháng 11 của lớp Phanxicô…