Các Thành Viên Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin Thuộc Hội Đồng Giám Mục Philippinnes Dâng Lễ Với Gia Đình Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

Từ ngày 20 đến 24.04.2015, một phái đoàn thuộc Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin của Hội Đồng Giám Mục Philippines, gồm 69 thành viên đã đến Tòa Giám Mục Xuân Lộc để tham dự kỳ họp thường niên. Sau hai ngày làm việc và thăm viếng tìm hiểu sinh hoạt của một số giáo xứ và cộng đoàn dòng tu, sáng nay phái đoàn đến dâng lễ với gia đình Đại Chủng viện.

Chủ sự Thánh lễ là Đức Tổng giám mục Ramon Cabrera Arguelles. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Francisco Mendoza de Leon, Đức cha Giuse Giám đốc Chủng viện, hơn 50 cha trong đoàn, quý cha giáo chủng viện, các nữ tu và giáo dân trong đoàn và tất cả anh em chủng sinh.

Đối với phái đoàn, đây là dịp để tìm hiểu đời sống đạo và cách thức thông truyền đức tin của Giáo hội Việt nam, để cùng chia sẻ mối bận tâm loan báo Tin mừng của Giáo hội, đặc biệt tại Á châu. Cùng hiệp thông trong cử hành Thánh Thể và gặp gỡ phái đoàn, anh em Chủng sinh được sống và cảm nghiệm cách sâu xa chiều kích Công giáo của Hội thánh và được nhắc nhớ quan tâm nhiều hơn đến công cuộc huấn giáo và truyền giáo của Giáo hội.

Ban Truyền thông ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc. 

Comments are closed.