Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc Cử Hành Canh Thức Vượt Qua – Thứ Bảy Tuần Thánh – 2015

Tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết và sống lại đi tới đỉnh điểm trong đêm nay, đêm Vượt Qua, đêm cực thánh của mọi Ki-tô hữu, và là Mẹ của tất cả mọi đêm canh thức phụng vụ, đêm mà toàn thể Giáo Hội hân hoan cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh.

Phụng vụ Đêm Vọng Phục sinh gồm 4 phần liên hệ chặt chẽ với nhau: khi Ánh Sáng của Nến Phục Sinh bừng lên, tượng trưng cho Chúa Kitô chiến thắng bóng đêm tội lỗi, Giáo Hội suy ngắm và ca tụng sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa tình thương theo dòng lịch sử để cứu độ con người qua việc tuyên đọc Lời Chúa; Tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa sai đến, những người anh chị em dự tòng được tái sinh trong Bí tích Thánh tẩy và toàn thể dân Chúa được mời gọi vào bàn tiệc Thánh Thể.

1-     Phụng Vụ làm phép Lửa mới và Rước Nến Phục sinh

Khởi đầu Đêm Canh thức, Giáo Hội ca tụng Chúa là ánh sáng. Toàn thể vũ trụ đang trong đêm tối, đêm tối của trần gian và đêm tối của tội lỗi. Nhân loại tội lỗi đang mong chờ ơn giải thoát. Tất cả đang hướng nhìn về Chúa Kitô, ánh sáng bất diệt.

Qua việc làm phép lửa mới và kiệu nến Phục sinh, Giáo Hội tuyên xưng Chúa Kitô chính là Ánh Sáng muôn dân, là Đấng phá tan bóng đêm tội lỗi đang bao trùm nhân loại, Đấng giải thoát chúng ta khỏi tội và dẫn đưa chúng ta đến nguồn sáng vĩnh cửu.

2-     Phụng Vụ Lời Chúa

Chúng ta được nghe các trình thuật về những việc lạ lùng Thiên Chúa đã làm cho dân Ngài từ xa xưa. Khi nghe những bài sách Thánh này, chúng ta hợp với anh chị em dự tòng trên khắp thế giới, sống giai đoạn giáo huấn cuối cùng trước khi lãnh các Bí Tích khai tâm Kitô giáo.

3-     Phụng Vụ Thánh Tẩy

Vì mối liên hệ mật thiết giữa Bí tích Thánh Tẩy với mầu nhiệm Vượt qua, truyền thống lâu đời của Giáo Hội thường cử hành nghi thức gia nhập Kitô giáo cho anh em dự tòng trong đêm vọng Phục sinh. Nơi nào không cử hành Nghi thức Gia nhập Kitô giáo, linh mục chủ tế làm phép Nước và rảy trên Dân Chúa để nhắc nhớ mọi người về giao ước Thánh Tẩy đã lãnh nhận.

4-     Phụng Vụ Thánh Thể

Cử hành tiệc Thánh Thể đêm Phục sinh chính là ăn Chiên Vượt Qua đã bị hiến tế để cứu thoát loài người khỏi tội. Một bữa tiệc “vượt qua” giữa đêm tối của cuộc đời. Vì thế, đến bàn tiệc, mỗi người cần có thái độ sẵn sàng: sẵn sàng vượt qua bóng tối tội lỗi, để tìm về nguồn sáng trong giao ước mới được ký kết bằng Máu Chiên Thiên Chúa. Cử hành Bữa Tiệc Thánh Thể đêm Phục sinh, Giáo Hội muốn xác nhận và tuyên xưng rằng mình đang thuộc về một giao ước mới, để từ nay chúng ta không còn lạc lõng trong thế gian nữa, nhưng đã được kết hiệp mật thiết với triều đình thiên quốc nhờ bửu huyết Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh

Chúa Kitô Phục Sinh đang hiện diện giữa chúng ta, xin Người dẫn chúng ta vào Đêm Canh Thức trọng đại này với trọn tâm tình hân hoan cảm tạ, nhờ đó nuôi lớn niềm tin, tình yêu và hy vọng của chúng ta.

Ban truyền thông ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.