Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng – Ngày 09/12/2021

Lời Chúa: Mt 11,11–15

“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. Ai có tai thì nghe.”

 


Suy niệm

LỜI MỜI GỌI CHIẾN ĐẤU THIÊNG LIÊNG

“Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được”

Lịch sử nhân loại đã và đang trải qua rất nhiều những cuộc chiến đấu. Tiềm ẩn đằng sau những cuộc chiến đó luôn là một lý do quan trọng. Người ta có thể chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì hòa bình dân tộc, vì miếng cơm manh áo… có rất nhiều những cuộc chiến đấu, nhưng có lẽ cuộc chiến đấu thiêng liêng để dành được Nước Trời là cuộc chiến đấu gian nan vất vả nhất. Vậy chúng ta phải làm sao để vượt qua được cuộc chiến đấu căm go ấy?

Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Giêsu nhắc đến thánh Gioan Tảy Giả như là một tấm gương trong cuộc chiến đấu để vào được Nước Trời. Cuộc chiến đấu ấy không phải là dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Thánh Gioan Tảy Giả là một người đã thành công trong cuộc chiến, ông đã dũng cảm chiến đấu với chính bản thân mình và với cả những thế lực vua quan quyền thế. Ông là một vị chân tu đúng nghĩa, với đời sống khắc khổ: ăn châu chấu, uống mật ong, mặc đồ da thú, nhà là rừng, là sa mạc. Suốt đời ông đã sống gương mẫu hy sinh để loan báo, để dọn đường cho Chúa đến. Ông dám phản đối cả những hành động sai trái từ nhà vua, dám hy sinh cả mạng sống để dọn đường cho Chúa.

“Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” đó là lời vang vọng mà thánh Gioan Tảy Giải đã sống và rao giảng. “Sám hối, dọn đường” cũng chính là vũ khí giúp mỗi người Kitô hữu chúng ta chiến đấu để dành được Nước Trời. Trong đời sống, chúng ta phải chiến đấu rất nhiều để luôn giữ được lòng trung thành với Chúa. Nhưng chúng ta phải chiến đấu sao cho đúng? Chính tông đồ Phêrô cũng đã phải trải qua kinh nghiệm trong cuộc chiến đấu ấy: Trước giờ bước vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Đêm nay tất cả các con sẽ vấp ngã vì Thầy… Ông Phêrô liền thưa: Dầu tất cả sẽ vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” (Mt 26,31-33). Tông Đồ Phêrô tuyên bố mạnh mẽ là thế, nhưng chỉ sau vài giờ, khi thấy Chúa Giêsu bị bắt, bị đánh đập, bị nhục mạ, bị kết án, và thấy mình có thể bị liên can, ông đã chối Thầy. Quả vậy, chỉ khi đụng vào thử thách, chúng ta mới bị phơi bày sự mong manh của mình. Vì chúng ta chiến đấu đa số là dựa vào lòng kiêu hãnh và ý riêng của chính mình, chứ không khiêm tốn dựa vào ơn Chúa. Thánh Gioan Tảy Giả, người nhỏ nhất trong Nước Trời dạy chúng ta hãy trở nên khiêm tốn, nhận biết mình yếu đuối; hãy đón nhận ơn Chúa để thống hối an năn; hãy cầu nguyện, từ bỏ ý riêng và lòng kiêu ngạo để dọn đường đón nhận Chúa. Từ những kinh nghiệm đó, chúng ta xác tín: Trong cuộc chiến đấu thiêng liêng để dành Nước Trời, thì cầu nguyện và sám hối là quan trọng nhất, vì đó là những khí giới tuyệt đối cần thiết trong cuộc chiến đấu.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp mỗi người chúng ta can đảm chiến đấu với chính bản thân mình, biết sám hối quay về với Chúa, biết sửa mình, từ bỏ ý riêng và cậy dựa vào ơn Chúa, để luôn luôn sẵn sàng cho cuộc chiến đấu thiêng liêng dành được Nước Trời.


Comments are closed.