Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh – Ngày 17/04/2024

Lời Chúa: Ga 6,35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

 


Suy niệm

LÀM THEO Ý CHÚA CHA

“Tôi tự trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi,
nhưng làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38).

Chúa Giêsu đã đến thế gian và cứu chuộc nhân loại không phải do ý của riêng Người nhưng là vâng theo ý Chúa Cha: “Tôi tự trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38).

Với tư cách vừa là người con, vừa là người được ủy thác thi hành chương trình cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu luôn vâng phục Chúa Cha, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Nơi Tin Mừng thứ tư, Gioan trích lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34); hay các tác giả của Tin Mừng Nhất Lãm đều thuật lại những giờ phút đầy khó khăn của Chúa Giêsu trong vườn Giêtsêmani, trước chén đắng Chúa Cha trao phó, dù trong cơn lo buồn đổ mồ hôi máu muốn “xin Cha cất khỏi chén này”, nhưng sau cùng Chúa Giêsu vẫn cất lời “xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn” (x. Mc 14,32-36; Mt 26,36-39; Lc 22,39-44). Lời thân thưa này thể hiện thái độ vâng phục tuyệt đối của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha.

Sự vâng phục của Chúa Giêsu đã trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho nhân loại và là mẫu gương trọn hảo để mỗi người noi theo. Tuy nhiên, sống vâng phục không phải là điều dễ dàng, vì có những lúc cái tôi cá nhân nổi lên cách mạnh mẽ dẫn đến không thể chấp nhận được điều mình phải thi hành. Những lúc đó, người tín hữu sẽ phải đối mặt với những câu hỏi hay lý lẽ: Điều Chúa dạy khó quá, tôi không thể làm được. Tại sao tôi phải nghe và làm theo ý người khác? Nếu tôi làm như lời Chúa dạy, tôi có thể sẽ bị thiệt thân… Đó là một vài trong muôn vàn những câu hỏi và lý lẽ được đặt ra khi người ta phải diện đối diện với sự vâng phục. Và không phải ai cũng có thể tìm thấy câu trả lời hay phương thế giải quyết phù hợp theo ý Chúa. Vì thế sống vâng phục đòi mỗi người phải học hỏi, tập luyện và trau dồi cả đời, và có khi còn phải trả giá đắt để học được nhân đức này.

Lạy Chúa Giêsu, dầu là Con Thiên Chúa nhưng Chúa đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục (x. Dt 5,8). Xin Chúa giúp chúng con học được bài học vâng phục của Chúa và đem áp dụng vào đời sống. Dù rằng có thể khi vâng phục chúng con sẽ phải trả giá bằng đau khổ và vất vả, nhưng xin củng cố nơi chúng con niềm tin rằng kết quả chúng con nhận được sẽ là hạnh phúc đích thực cho chính bản thân ta và mọi người. Amen


Comments are closed.