Tài liệu suy niệm Đàng Thánh Giá

Ban Phụng Vụ Giáo phận Xuân Lộc biên soạn tài liệu suy niệm Đàng Thánh Giá cho thứ Sáu Tuần Thánh.
Xin gửi đến quí Cha, Quí tu sĩ, chủng sinh, các Giáo xứ, Giáo họ và cộng đoàn dòng tu cùng mọi người tùy nghi sử dụng.

Nguồn giaophanxuanloc

download

Comments are closed.