Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Mt 28, 8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”. Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.


Suy niệm

Đức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ! về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galile. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”. (Mt 28, 10)

Niềm vui lớn lao của ngày Phục Sinh đã xóa tan nỗi buồn phiền, thất vọng và sự sợ hãi nơi cõi lòng các tông đồ và những người phụ nữ theo Chúa. Chúa Giêsu tỏ cho các phụ nữ biết Ngài đã sống lại và đang sống, đang hiện diện và khuyến khích các bà vui lên.

Chúa đã tỏ hiện mầu nhiệm Phục Sinh trước tiên cho các phụ nữ. Người đã thay đổi và làm chuyển biến tâm trạng của các bà: can đảm thế chỗ cho nỗi sợ hãi, vui mừng đẩy lui u sầu và hân hoan xóa tan phiền muộn… Các bà vui mừng đến nỗi “xăm xăm quay gót băng đồng nội, thôn nữ vui mừng vượt nắng trong”. Ước chi đời sống của chúng ta cũng được biến đổi nhờ niềm tin vào Chúa Phục sinh.

Lạy Chúa, niềm vui được gặp Đấng Phục Sinh đã thôi thúc các phụ nữ nhanh chóng chạy về báo tin cho các tông đồ và biến đổi tâm hồn các bà. Xin Chúa cho mỗi người chúng con cũng biết lên đường loan truyền Tin mừng Phục Sinh cho những người đang ủ dột u sầu, những người thất vọng khổ đau và những người lãnh đạm vô cảm… để họ tìm lại được nguồn cội của niềm vui là sống trong Đức Kitô Phục Sinh. Amen.


Comments are closed.