Lời Chúa Lễ Thiên Thần Bản Mệnh, 02-10-2020 Mt 18, 1-5, 10 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài giao phó chúng ta cho Thiên Thần Bản Mệnh”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Lễ Thiên Thần Bản Mệnh, 02-10-2020

Mt 18, 1-5, 10

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài giao phó chúng ta cho Thiên Thần Bản Mệnh”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

           “Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”

           Chúa Giêsu tiếp tục dạy các môn đệ trân trọng những người bé mọn. Các trẻ nhỏ quan trọng đối với Thiên Chúa đến nỗi Ngài đã giao cho các thiên thần của Ngài phụ trách các em. Nếu trẻ em cần các thiên thần bảo vệ, thì phải tin rằng người lớn còn cần các thiên thần hơn. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 336, khẳng định về các thiên thần: “Cuộc đời con người, từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết, đều được bao bọc bằng sự bảo vệ và lời chuyển cầu của các Thiên thần. Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một Thiên thần làm Đấng bảo trợ và mục tử, hướng dẫn họ đến sự sống”. Thiên thần, là những tạo vật thuần túy thiêng liêng, luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và truyền đạt ý muốn cùng sự bảo vệ của Thiên Chúa cho con người. Giống như các thiên thần, con người là những tạo vật có lý trí được Thiên Chúa dựng nên để tôn vinh Chúa và hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng.

2.  MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

–        Tôi có tin vào sự hiện diện của một thiên thần luôn ở bên cạnh tôi để soi sáng và canh gác, bảo vệ và hướng dẫn tôi không ?

–        Những trẻ nhỏ có được chấp nhận trong cộng đoàn của tôi không ? Những người nghèo nhất có được tham gia vào cộng đoàn của tôi không ?

–         Các thiên thần của Chúa, Thiên thần Hộ mệnh, nhiều khi là ‘người này giúp đỡ người kia’. Có nhiều thiên thần trong cuộc sống của bạn không ?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

           Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, trong sự quan phòng đầy yêu thương của Cha, Cha đã sai các thiên thần thánh thiện của Cha đến trông nom chúng con. Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, xin luôn che chở chúng con bằng sự bảo vệ của các ngài và xin cho chúng con được chia sẻ sự sống của Cha cùng với các ngài mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–        Bằng những việc làm tử tế và những hành động nhân ái của bạn, hãy trở thành một “thiên thần” đối với những người xung quanh bạn.

–        Hãy là dụng cụ của niềm hy vọng và sức mạnh của Thiên Chúa cho những người tuyệt vọng.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.