Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay, 16-3-2024 Ga 7, 40-53 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài bị bách hại”

LECTIO DIVINA

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay, 163-2024

Ga 7, 40-53

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài bị bách hại

1.LECTIO

Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao ?

Tin Mừng hôm nay (Ga 7, 40-53) cho thấy cuộc tranh luận tiếp tục xoay quanh Chúa Giêsu về việc Chúa có phải là Đấng Thiên Sai không. Đám đông bị chia rẽ. Một số người cho rằng Chúa là nhà tiên tri. Những người khác tin rằng Chúa là Đấng Thiên Sai. Nhưng những người khác bác bỏ điều này, lập luận rằng Đấng Thiên Sai sẽ không đến từ Galilê, mà đến từ dòng họ Đavít, từ Bêlem. Những người khác muốn bắt Chúa, nhưng không ai tra tay trên Chúa. Giữa cơn bão của tập hợp sự thù địch, chúng ta thấy một số người nỗ lực bảo vệ Chúa. Các vệ binh đền thờ nhận lệnh đi bắt Chúa, nhưng đã trở về tay không, vì những lời nói của Chúa đã chạm vào họ. Họ báo cáo với các Trưởng tế và người Pharisiêu, “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !”. Các nhà lãnh đạo tôn giáo khinh miệt họ, cho rằng họ bị lừa dối. Được khích lệ bởi hành động của các vệ binh, Nicôđêmô, ‘người môn đệ trong bóng tối’, đã nỗ lực bảo vệ Chúa Giêsu bằng cách nhắc nhở các trưởng tế và các người Biệt phái rằng theo luật, họ không thể kết án một người trước khi nghe người ấy và biết rõ những gì người ấy đã làm. Tuy nhiên, nỗ lực trung thực của Nicôđêmô để bảo vệ Chúa Giêsu đã không có kết quả.

Mùa Chay là thời gian đi sâu vào bổn phận Kitô hữu của chúng ta là bảo vệ Chúa Giêsu. Lòng can đảm và sự dũng cảm được Thiên Chúa ban cho những người chọn đứng bên Chúa Giêsu Kitô khi đức tin của mình bị thử thách.

2.MEDITATIO
Ngày nay, người ta có những ý kiến khác nhau nào về Chúa Giêsu ? Trong cộng đoàn của tôi, có những ý kiến khác nhau gây ra sự rối loạn, nhầm lẫn không ? Đó là những ý kiến nào ? Tôi có biết tên và có thể mô tả những ý kiến đó không ?
Có những người chỉ chấp nhận cái mới hòa hợp với ý tưởng riêng của họ và với quá khứ của họ. Ngày nay có những người chấp nhận mọi ý tưởng mới, cho dù những ý tưởng đó có điên rồ đến đâu. Làm thế nào để tôi phân biệt được sự thay đổi đích thực và không bị tung xới xáo trộn bởi mọi ý tưởng mới ?
Tôi có sẵn sàng bênh vực Chúa Giêsu và bảo vệ đức tin của mình không ? Tôi có những kinh nghiệm nào về việc bị bách hại vì đức tin ? Đâu là ý nghĩa của việc giao phó một vụ việc của mình cho Thiên Chúa ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin giúp con đứng bên Chúa. Xin ban cho con sức mạnh để bảo vệ đức tin của con và để bảo vệ những kẻ yếu thế, không có khả năng tự vệ. Xin giúp con tín thác vào sức mạnh của Chúa. Trong giờ phút tăm tối, xin ban cho con ánh sáng. Trong giờ phút sợ hãi, xin hãy là người an ủi và che chở con. Xin ban cho con tiếng nói của sự thật và sức mạnh để nói cho công lý. Xin dạy con chia sẻ Lời cứu độ của Chúa cho các quốc gia. Chúa hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?

5.ACTIO

Bằng cách tự hiến và cống hiến cá nhân cho các nhiệm vụ hàng ngày, tôi nhân rộng ra trong cuộc sống của tôi, sự hy sinh yêu thương của tiên tri Giêrêmia và của Chúa Giêsu.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.