GIỚI THIỆU VỀ MỤC VỤ ƠN GỌI LỚP THẦN II – KHÓA IX

Trong thời gian tại Đại Chủng Viện, người chủng sinh được đào tạo theo một chương trình toàn diện với hai điểm then chốt; Đó là: Động lực tình yêu và những khả năng thích hợp với đời sống Linh mục được quy về bốn chiều kích: Thiêng liêng, Nhân bản, Tri thức và Mục vụ (x. Ratio 113).

Trong chiều kích Mục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, vào mỗi ngày Chúa Nhật (trừ ngày Chúa Nhật tĩnh tâm tháng và những ngày có chương trình đặc biệt) sẽ có chương trình mục vụ tại các giáo xứ về các mảng: Người bệnh – Người già, Giới trẻ – Thiếu nhi, Di dân, Ơn gọi, Sinh viên – Tân tòng, Truyền giáo.

Trong năm nay, niên khóa 2018 – 2019 theo chương trình mục vụ, các chủng sinh khóa IX – lớp Thần II sẽ tiếp cận mục vụ Ơn Gọi.

Ơn gọi là một huyền nhiệm và độc đáo vì khởi đầu từ Thiên Chúa: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15, 16); đồng thời, Chúa gọi chúng ta chỉ vì tình yêu, không phải vì chúng ta tài giỏi, đức hạnh và xứng đáng hơn những người khác: “Đức Chúa đã gọi tên tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời Người đã nhắc tên tôi” (Is 49, 1) . Thiên Chúa trực tiếp kêu gọi mỗi người từ trong tận đáy lòng sâu thẳm hoặc gọi gián tiếp qua một người, một biến cố nào đó. Vì thế, chúng ta cần khám phá ơn gọi của mình bằng việc đi vào cuộc đối thoại cá vị với Chúa để lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra ý Chúa qua từng biến cố cuộc đời. Từ đó, chúng ta sẵn sàng đáp lại bằng tình yêu và sự tự do của chính mình một cách tích cực với tất cả tâm hồn để trở nên người môn đệ của Chúa. Người môn đệ của Chúa phải trở nên dấu chỉ tình yêu cho mọi người qua việc đào luyện chính mình với sự ý thức để con tim và cuộc sống phù hợp với Chúa Giêsu và sứ mạng sẽ lãnh nhận, được bắt đầu từ hôm nay.

Vì thế, Vào Chúa Nhật tuần thứ hai hàng tháng, tại các giáo hạt: An Bình, Biên Hòa, Phú Thịnh, Hòa Thanh, Hố Nai, Tân Mai, Long Thành, Phước Lý, Gia Kiệm, Túc Trưng, Phương Lâm, Xuân Lộc (Xuân Lộc A và Xuân Lộc B); Các chủng sinh sẽ cùng cộng tác với các cha Đặc trách Ơn gọi của các Giáo hạt để giúp cho các dự tu trong ngày tĩnh tâm hàng tháng với các sinh hoạt, các giờ chia sẻ về các đề tài nhân bản, Chia sẻ Lời Chúa, …

Qua những ngày mục vụ ơn gọi đã khơi dậy nơi các chủng sinh một tâm hồn tông đồ và tinh thần hiệp thông với Giáo hội; đồng thời, các chủng sinh cũng được học hỏi kinh nghiệm nơi những vị hữu trách đang dấn thân phục vụ cho Ơn gọi. Từ đó, các chủng sinh rút tỉa được những kinh nghiệm quý báu cho sứ vụ tông đồ mai sau.

Comments are closed.