Bài cảm nhận mục vụ tháng 10 – lớp Thần II: Cảm Nhận Về Mục Vụ Ơn Gọi

LỚP FATIMA- KHOÁ XIII

CẢM NHẬN VỀ MỤC VỤ ƠN GỌI 

“Người gieo giống ra đi gieo hạt của mình” (Lc 8, 5)

Theo chương trình mục vụ của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, mỗi lớp có những chủ đề và những đối tượng khác nhau. Lớp thần II được chỉ định tiếp cận mục vụ về ơn gọi.

Theo với đời sống Giáo hội và dựa tình hình tuyển sinh những năm gần đây, ơn gọi có chiều hướng giảm sút. Giáo phận Xuân Lộc cũng không tránh khỏi thực trạng này. Vì thế, trong năm học 2022- 2023 này, Ban Giám đốc có đổi mới trong chương trình mục vụ ơn gọi: không chỉ tập trung vào các em đã tham gia các kỳ tuyển sinh ơn gọi của giáo phận mà còn tiếp cận với các em là ứng viên cho ơn gọi. Cụ thể là các em lễ sinh. Vì thế, chương trình mục vụ năm nay có sự trải rộng đến các giáo xứ để có thể tiếp cận trực các em là ứng viên ơn gọi.

Lớp thần II đón nhận chương trình mục vụ ơn gọi mới này với lòng háo hức nhưng cũng có nhiều lo âu. Lòng háo hức vì phát triển ơn gọi là nhiệm vụ của toàn Hội Thánh. Các chủng sinh chính là những linh mục tương lai. Cho nên, lòng yêu mến và nhiệt tâm tìm kiếm, phát triển ơn gọi phải có nơi mỗi chủng sinh được tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Bên cạnh sự hân hoan ra đi, trong lòng của mỗi anh em lớp thần II cũng gồm nhiều lo lắng. Vì địa bàn của Giáo phận Xuân lộc rộng lớn, nên quý thầy đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 4 đến 5 thầy đi đến 13 hạt của Giáo phận: An Bình, Biên Hoà, Gia Kiệm, Gia Ray, Hoà Thanh, Hố Nai, Long Khánh, Long Thành, Phú Thịnh, Phước Lý, Phương Lâm, Tân Mai, và Túc Trưng. Từ đó, theo chương trình của Cha đặc trách ơn gọi giáo phận và tình hình sinh hoạt của từng giáo hạt, anh em lớp thần II liên lạc với Cha đặc trách ơn gọi và Lễ Sinh giáo hạt. Với sự hướng dẫn của quý Cha hạt, anh em lên chương trình cụ thể cho từng khu vực.

Dù vậy, số lượng các xứ trong hạt khá đông mà thời gian mục vụ Chúa Nhật có giới hạn, nên mỗi xứ các anh em chỉ thể gặp các em 1 hoặc 2 lần. Với thời gian ít ỏi như vậy, mỗi anh em đều lo lắng: “Mình có thể làm gì để khơi lên mầu nhiệm ơn gọi trong những tâm hồn thơ bé và đầy sức sống này đây?”.

Mỗi anh em chủng sinh lớp thần II xin mặc lấy tâm tình của người nông phu trong dụ ngôn người gieo giống: “Người gieo giống ra đi gieo hạt của mình” (Lc 8, 5). Như Chúa đã quảng đại gieo vãi hạt mầm ân sủng cho nhân loại thế nào thì mỗi chủng sinh lớp thần II cũng xin được quảng đại nói về Chúa bằng tất cả niềm xác tín và sự dấn thân hiện có cho những ơn gọi tương lai như vậy. Không quan trọng người lắng nghe mình đang là loại đất nào, chỉ xin được một niềm tín thác như thánh Phaolô: “Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3, 6).

Tháng Mân Côi 2022

Chủng sinh Khóa XIII

Lớp Thần Học II, năm 2022-2023

Comments are closed.