Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên – LỄ KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ SIMON VÀ GIUĐA – Ngày 28/10/2022

Lời Chúa: Lc: 6,12-19

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

 


Suy niệm

TRUNG THÀNH VỚI ƠN GỌI CHÚA BAN

“Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ”.

Qua suốt dòng lịch sử cứu độ, chúng ta nhận thấy ơn gọi bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã kêu gọi và trao ban sứ vụ cho một số người để họ thi hành thánh ý của Ngài. Và qua bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh sử Luca cho thấy sau khi cầu nguyện cùng Chúa Cha, Đức Giêsu đã kêu gọi và tuyển chọn các Tông đồ, để các ngài tiếp nối sứ mệnh loan báo Tin Mừng; trong số đó có hai thánh Tông đồ Simon và Giuđa mà Giáo Hội hôm nay mừng kính. Đây là dịp để chúng ta suy gẫm về lòng trung thành với ơn gọi và bậc sống mà Thiên Chúa thương ban cho mỗi người.

Việc Thiên Chúa tuyển chọn một số người và trao cho họ một sứ mệnh không xuất phát từ tài năng hay công cán của người được chọn, nhưng xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, và cách riêng cho chính bản thân người được chọn. Như Abraham được Chúa chọn trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc dù khi đó ông đã cao niên và chưa có con cái (x. St 17,4-17). Chúa gọi và trao cho Môsê sứ mạng giải thoát dân Chúa khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập dù ông không có tài ăn nói (x. Xh 4,10), hay Chúa chọn Đavít làm vua Israel dù ông chỉ là một người chăn chiên và là con út trong gia đình Giesê (x. 1Sm 16,1-13). Và hôm nay nơi bài Tin Mừng, chúng ta thấy chính Đức Giêsu đã chọn mười hai vị tông đồ, trong đó có Simon nhiệt thành và Giuđa hay còn gọi là Tađêô. Dù dưới con mắt nhiều người thời Chúa Giêsu, các tông đồ chỉ là những con người bình thường, nhưng Chúa Giêsu vẫn yêu thương và chọn gọi các ông dù các ông mang trong mình những giới hạn; bởi qua chính sự giới hạn của các ông, ân huệ và quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ (x. 2Cr 12,9).

Ngày hôm nay, dù sống trong bậc hôn nhân hay đời thánh hiến, mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi nên thánh trong chính đời sống và công việc hằng ngày. Qua Bí tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta đón nhận Thần Khí Thiên Chúa để sống một đời sống mới theo hình ảnh Đức Kitô phục sinh. Thế nhưng, dẫu khởi đầu cách tốt đẹp trong Thần Khí của Thiên Chúa, nhưng nhiều Kitô hữu lại để cho cuộc đời mình bị lôi kéo bởi những cám dỗ của tính xác thịt (x. Gl 3,3). Chúng ta có thể nhận ra điều này nơi các gia đình Kitô giáo đang gặp thách đố tan vỡ, hay thậm chí ngay trong chính lối sống phản Tin Mừng của những người sống đời tu trì. Trước những sự kiện không tốt xảy ra, chúng ta đừng để mình trở thành người lên án hay xét đoán, nhưng chúng ta được mời gọi nhìn lại bậc sống và ơn gọi của chính mình. Hơn nữa chúng ta cũng được mời gọi học nơi Chúa Giêsu bài học về lòng trung thành và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Quả thế, chính Chúa Giêsu khi sống và thi hành sứ vụ nơi trần thế cũng gặp nhiều cám dỗ thử thách (x. Mt 4,1-11). Ngay trong cuộc khổ nạn thập giá, chính Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ “xin cho con khỏi phải uống chén này” (Mt 26,39), nhưng với lòng trung thành dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho con người, Ngài đã can đảm thưa lên “xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Tiếp nối sứ vụ của Thầy Giêsu, hai thánh tông đồ Simon và Giuđa đã dấn thân phục vụ sứ mạng rao giảng Tin Mừng Đức Kitô và chịu phúc tử đạo tại Ba Tư. Các ngài đã dùng chính mạng sống và cái chết để minh chứng cho lòng trung thành với ơn gọi và tình yêu dành cho Thiên Chúa. Và hôm nay đến lượt mình, chúng ta phải là những người môn đệ của Chúa Giêsu không chỉ trên danh nghĩa, nhưng còn bằng cả cuộc sống trung thành và vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói “ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10), xin giúp chúng con luôn giữ được ngọn lửa tình yêu và lòng trung thành với ơn gọi và bậc sống mà Chúa trao ban. Amen.


Comments are closed.