Yêu

Yêu

Nhìn lên thánh giá nhiệm mầu

 Giêsu lặng lẽ vì thương nhân trần

 Bao la tình Chúa muôn phần

 Hy sinh tất cả thân mình vì yêu.

 Yêu con Chúa vẫn âm thầm dìu đi.

 Gian nguy nào có hề chi,

 Một lòng thương mến sợ gì gian nan.

 Dầu con lắm lúc lo toan,

 Chúa đây luôn mãi ngập tràn bên con.

 Tình Chúa luôn mãi sắt son,

 Để con đạt tới phúc hoan thiên đường.

 Chúa ban hết cả tình thương,

 Cho con vui hưởng tình thương chan hòa.

 Thương con tình Chúa hải hà,

Dẫn con vững bước vui là dấn thân.

Tình Ngài Thương Con

Sao Ngài vẫn mãi cứ tin

Còn con phỉnh gạt van xin tình Ngài

Con thì giả dạng van nài

Khi thì thất tín, khi sai đủ điều

Khi con cứ mãi nuông chiều

Tính hư nết xấu đã nhiều bợn nhơ

Khi con cứ mãi thờ ơ

Khi con giả điếc làm ngơ giúp người

Khi con cứ mãi ươn lười

Khi con cậy sức mười mươi thân mình

Khi con kiêu ngạo vô tình

Khi con quên lẽ công bình vị tha

Khi con nô lệ quỷ ma

Khi con điêu đứng lạc xa tình Ngài

Khi con che mắt bịt tai

Khi con lánh mặt những ai cậy nhờ.

Tình Thương của Chúa vô bờ

Dù con phỉnh gạt thờ ơ với Ngài

Dù con giả dạng kêu nài

Tình Ngài chan chứa chẳng phai không nhoà

Dù con cứ mãi điêu ngoa

Tình Ngài nở rộ như hoa xuân thì

Dù con cứ mãi ù lì

Tình Ngài thêm sức đá chì như bông

Dù con cứ mãi nói không

Tình Ngài bao bọc bão giông chẳng nề

Dù con cứ mãi ngủ mê

Tình Ngài thức tỉnh đưa về nghỉ ngơi

Dù con ma quỷ trói đời

Tình Ngài tháo cởi gọi mời bước ra

Dù con lánh mặt tránh xa

Ngài luôn có đó thiết tha gọi mời.

 Sưu tầm

Comments are closed.