Bài Thơ Chúa Giêsu Cầu Nguyện

Thường khi sáng sớm đêm thâu

Giê – su lên núi, thầm cầu nguyện luôn.

Đó là lúc, Chúa nối nguồn

Lắng nghe Thiên Ý, ngàn muôn dồi dào.

Tình yêu Chúa tiếp nhận vào

Bước chân thúc bách, truyền rao không ngừng.

Nước trời đã đến sau lưng

Anh em sám hối, Tin Mừng vững tin.

Phaolô Bùi Duy Phát

Khóa 6 – ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.