TÓM LƯỢC NHỮNG TRANH LUẬN VỀ KITÔ HỌC TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ VII

TÓM LƯỢC NHỮNG TRANH LUẬN VỀ KITÔ HỌC TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ VII

 

Kitô học là một trong những vấn đề quan trọng thời các giáo phụ. Những tranh luận về Kitô học thời kỳ này đã gây ra những chia rẽ đáng tiếc trong Giáo Hội, làm phát sinh nhiều lạc thuyết, nhưng cũng là dịp để toàn thể Giáo Hội, các giáo phụ, các nhà thần học hiểu và xác tín hơn vào niềm tin  Kitô qua các phán quyết của các công đồng chung, để chúng ta được sáng tỏ, được chắc chắn về niềm tin Kitô, về đức tin đã được lãnh nhận và được đặt trong truyền thống các tông đồ

 

 

Bấm vào đây để tải về (Định dạng tệp: pdf)

Lm. Phêrô Hà Hương Giang

Comments are closed.