Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII-TN, 12-10-2023 Lc 11, 5-13  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta kiên trì và tin tưởng cầu nguyện”

LECTIO DIVINA

Thứ Năm Tuần XXVII-TN, 12-10-2023

Lc 11, 5-13

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta kiên trì và tin tưởng cầu nguyện

1.LECTIO

“Anh em cứ xin thì sẽ được”

Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 11, 5-13), Thầy Giêsu khuyên chúng ta kiên trì cầu nguyện và tin tưởng rằng lời cầu nguyện của chúng ta với “Abba, Cha ơi !” luôn được chấp nhận. Trong dụ ngôn ‘người bạn lúc nửa đêm, Chúa cho chúng ta biết rằng một người chủ nhà, dù đã chốt cửa bên trong vào ban đêm và đã ở trên giường cùng con cái của mình, vẫn thấy bị bắt buộc phải đưa bánh cho một người bạn đang cầu xin và kiên trì. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu dạy chúng ta khiêm tốn trình bày nhu cầu của mình với Thiên Chúa. Trái ngược với “người bạn đang ngủ” bị quấy rầy bởi lời thỉnh cầu lúc nửa đêm, Cha chúng ta ở trên trời không bao giờ ngủ và luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Thiên Chúa không phải phỉnh phờ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần ; nhưng thật phù hợp khi chúng ta mãnh liệt thừa nhận sự chúng ta cần các ân huệ của Ngài. Trường hợp phóng đại về một người cha cho con cái của mình con rắn hoặc con bọ cạp là nhằm đào sâu điều phi lý trong suy nghĩ rằng Cha trên trời là nghiêm khắc và độc ác, mỗi khi chúng ta thấy những lời cầu nguyện của mình không được Chúa đáp lại. Thiên Chúa luôn đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta theo những cách tốt nhất cho chúng ta, mặc dù không phải lúc nào cũng đúng theo mong đợi hay ý muốn của chúng ta. Thiên Chúa yêu thương muốn điều tốt nhất cho chúng ta – đến mức ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, phúc lành tối thượng của Ngài. Do đó, Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta: “Ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”.

2.MEDITATIO
Tôi có tích cực hưởng ứng lời dạy của Chúa Giêsu về sự cầu nguyện kiên trì và tin tưởng không ?
Khi cầu nguyện, tôi có tin chắc rằng mình sẽ đạt được điều mình yêu cầu không ?
Tôi phản ứng thế nào khi những lời cầu nguyện của tôi dường như không được Chúa trả lời ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện cách kiên trì và tin cậy. Ngay cả khi những lời cầu nguyện của chúng con dường như không được lắng nghe, chúng con vẫn muốn kiên trì cầu nguyện. Chúng con tin tưởng Chúa, vì Chúa hành động theo những cách tốt nhất cho chúng con và cho lợi ích lớn hơn của chúng con. Xin giúp chúng con không bao giờ từ chối “sự sống mới” của chúng con trong Chúa Thánh Thần, phúc lành tối thượng. Chúa là Đấng Cứu Độ yêu thương của chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Anh em cứ xin thì sẽ được”

5.ACTIO

Tôi rèn luyện cho có thói quen cầu nguyện nhiều lần mỗi ngày, vì ý thức về sức mạnh của sự cầu nguyện kiên trì và tin cậy, cũng như ý thức về phản ứng tuyệt vời của Thiên Chúa đối với lời cầu nguyện của tôi.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

.

Comments are closed.