Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay, 17-3-2021 Ga 5, 17-30 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là hiện thân Tình Yêu trung thành của Thiên Chúa”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay, 17-3-2021

Ga 5, 17-30

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài là hiện thân Tình Yêu trung thành của Thiên Chúa”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý”

          Tin Mừng hôm nay (Ga 5, 17-30) cho thấy Chúa Giêsu là đối tượng của sự tranh cãi, sự bất đồng. Nhà cầm quyền Do Thái bắt đầu bách hại Chúa Giêsu vì Chúa đã chữa lành người bất toại ở hồ nước Bết-da-tha, và như thế là đã phá vỡ luật ngày Sabát. Hơn nữa, Chúa còn tuyên bố Thiên Chúa là Cha của mình, và như vậy là coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Chúa Giêsu không bận tâm đến lời buộc tội; Ngài thản nhiên nhắc lại mối liên hệ hiếu tử của mình với Thiên Chúa. Chúa trả lời họ, “Cha tôi luôn làm việc, và tôi cũng phải làm việc”. Công việc không ngừng nghỉ của Thiên Chúa là trao ban và duy trì sự sống. Là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu không thể làm khác. Do đó, luật ngày Sabát không có quyền ngăn cản Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt. ‘Việc’ thương xót mà Chúa Giêsu thực hiện cho người bại liệt, là việc dựa vào bản thể của Thiên Chúa, là Đấng ban sự sống. Người Do Thái tin rằng Thiên Chúa nghỉ ngơi trong ngày Sabát, nhưng Thiên Chúa không bao giờ nghỉ việc trao ban sự sống cho tạo vật, vì tạo vật sẽ không còn tồn tại nếu Chúa ngừng bảo tồn nó.

          Mùa Chay mời gọi chúng ta tiếp tục công việc ban sự sống của Chúa Cha và Chúa Con. Chúng ta được đề nghị nhìn chăm chú hơn vào phép lạ vẫn diễn ra về sự sống, phép lạ phát sinh từ hoạt động sáng tạo của Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Giêsu tiếp tục ban phát cho chúng ta món quà của sự sống đến từ tấm lòng của Thiên Chúa. Như Chúa Cha làm cho kẻ chết sống lại và ban cho họ sự sống thế nào, thì Chúa Con cũng ban sự sống cho những người mà Ngài muốn. Chúng ta là những người nhận được món quà “sự sống mới”, không chỉ vào ngày phục sinh sau này, nhưng ngay từ “lúc này và ở đây”. Chúng ta chỉ còn có việc là tiếp nhận, và biết ơn về những món quà mà Thiên Chúa nhân từ tiếp tục ban tặng cho chúng ta trong Con của Người là Chúa Giêsu.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có tin tưởng và tín thác vào hoạt động không ngừng ban sự sống của Thiên Chúa không? Tôi có muốn nối tiếp công việc ban sự sống của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa không?

–      Trong những lúc tuyệt vọng hay đau khổ, có bao giờ tôi kêu lên trách móc: 20 Tôi phải làm gì để tín thác vào tình yêu trung thành của Thiên Chúa?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Thiên Chúa mến yêu, Chúa yêu chúng con một cách dịu dàng và liên tục, như một người mẹ yêu thương đứa con trong bụng mình; nhưng Chúa yêu với một tình yêu vượt qua tất cả những gì chúng con có thể tưởng tượng. Chúng con là đoàn dân được Chúa tuyển chọn. Chúa không bao giờ quên hoặc từ bỏ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Con của Chúa là Đức Giêsu Kitô, là sự mạc khải đầy đủ về tình yêu cứu độ của Chúa. Chúa Giêsu tín thác vào Chúa ngay cả khi đối mặt với những nghịch cảnh. Xin giúp chúng con tín thác vào Chúa và trông cậy vào danh của Đức Kitô. Ngài hằng sống và hiển trị, muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Hôm nay tôi dành thời gian để nhìn thấy phép lạ sự sống bên trong và xung quanh tôi. Tôi cầu nguyện, để bằng đời sống yêu thương phục vụ, tôi có thể hình dung rõ ràng tình yêu trung thành của Thiên Chúa.

–      Tôi chú ý đến những nhu cầu cấp thiết của anh chị em của tôi và hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.