Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay – Ngày 19-03-2021

Lời Chúa: Mt 1,16.18-21.24a

Gia-cóp sinh Giu-se là bạn của Ma-ri-a, mẹ của Chúa Giê-su gọi là Ðức Ki-tô. Chúa Ki-tô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây :

Mẹ Người là Ma-ri-a đính hôn với Giu-se, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giu-se bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo : “Hỡi Giu-se con vua Ða-vít, đừng ngại nhận Ma-ri-a về nhà làm bạn mình, vì Ma-ri-a mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần ; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giê-su ; vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Khi tỉnh dậy, Giu-se đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền.

 


Suy niệm

VÂNG THEO Ý CHÚA

“Khi tỉnh dậy, Giu-se đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền.” (Mt 1,24)

Ngày mai Giáo Hội mừng kính trọng thể Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria. Cách đặc biệt hơn, năm nay cũng là năm đặc biệt Giáo Hội dành riêng để kính thánh Giuse. Sở dĩ thánh Giuse được Giáo Hội mừng kính cách đặc biệt như vậy không chỉ bởi vai trò quan trọng của ngài trong công trình cứu độ của Thiên Chúa nhưng còn bởi đời sống và gương sáng của ngài đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta. Một trong những gương sáng mà thánh Giuse đã để lại cho đời sống Giáo Hội đó chính là sự vâng theo thánh ý Thiên Chúa.

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho thấy Đức Maria đã đính hôn với thánh Giuse và đã được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần trước khi về chung sống với thánh nhân. Có lẽ thánh Giuse đã rất đau khổ khi thấy Đức Maria mang thai trong khi còn chưa về chung sống với mình. Nhưng vì là người công chính, thánh Giuse đã dự định bỏ đi cách âm thầm thay vì oán trách hay tố cáo Đức Maria. Đang lúc có những dự tính riêng cho cuộc đời của mình thì cũng là lúc Thiên Chúa ngỏ ý của Người cho thánh Giuse qua thiên sứ truyền tin. Theo đó, Thiên Chúa muốn thánh Giuse hãy đón nhận Đức Maria về nhà mình, nuôi dưỡng con trẻ Giêsu và cộng tác vào công trình cứu độ của Người. Đứng trước những lựa chọn: ý riêng hay ý Chúa, thái độ của thánh Giuse đó là gạt bỏ ý riêng và ngay lập tức thi hành theo điều Thiên Chúa muốn: “Khi tỉnh dậy, Giu-se đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền.” (Mt 1,24).

Con người thường có những lập trường hoặc muốn bày tỏ chính kiến của bản thân trước những sự kiện hay vấn đề xảy ra trong đời sống thường ngày; hoặc xa hơn, có lẽ mỗi người chúng ta cũng đều có những dự tính hay những kế hoạch riêng cho tương lai của mình. Riêng đối với người Kitô hữu, cùng với những lập trường hay dự tính cho tương lai, luôn có một Thiên Chúa muốn ngỏ lời, muốn tỏ cho biết thánh ý của Người trong mọi sinh hoạt của ngày sống. Thế nhưng, điều quan trọng hệ tại ở chỗ chúng ta có đáp trả lại lời ngỏ của Thiên Chúa hay không và chúng ta đáp trả lời ấy theo phương cách như thế nào. Có lẽ thánh Giuse chính là một mẫu gương cho đời sống mỗi người chúng ta trong sự chọn lựa giữa ý mình và ý Chúa cũng như cách thế đáp trả lời ngỏ của Người. Theo đó, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy luôn tìm kiếm và vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Tất nhiên, cùng với sự vâng theo ý Chúa, đòi hỏi chúng ta cũng phải biết từ bỏ ý riêng để có thể chu toàn tốt thánh ý Thiên Chúa.

Ước gì Lời Chúa chúng ta vừa nghe cùng với mẫu gương sáng ngời về đời sống của thánh Giuse trở nên nguồn sống và động lực để mỗi người chúng ta cũng luôn biết từ bỏ những toan tính hay ý riêng của bản thân hầu chỉ lo tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong mọi huống cảnh của cuộc đời.


Comments are closed.