Thứ Ba Sau CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – Ngày 04/01/2022

Lời Chúa: Mc 6:34-44

34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn.36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” 37 Người đáp: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi!” Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?” 38 Người bảo các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem!” Khi biết rồi, các ông thưa: “Có năm chiếc bánh và hai con cá.” 39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi.41 Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người.42 Ai nấy đều ăn và được no nê.43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư.44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

 


Suy niệm

CỘNG TÁC VỚI CHÚA

“Anh em hãy cho họ ăn” (Mc 6:37a).

Kính thưa cộng đoàn,

Những công việc của con người, tự nó không có giá trị siêu nhiên, nhưng khi cộng tác với Thiên Chúa, nó sẽ trở thành hành động cứu độ.

Trích đoạn Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe cho thấy điều này. Là Thiên Chúa, Đức Giêsu có quyền năng trừ quỷ, chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền cho con người (x. Mc 1:32-34); thế nên, việc thiết đãi đám đông dân chúng một bữa ăn là điều hết sức dễ dàng. Chúa chỉ phán một lời là dân chúng được thoả mãn và dư đầy. Nhưng Chúa không hành động như vậy. Chúa mời gọi sự cộng tác của con người. Thật vậy, với sự đóng góp nhỏ bé của các Tông đồ – 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ – Chúa đã nuôi năm ngàn người đàn ông, không kể phụ nữ và con trẻ, ăn no nê, và còn dư những 12 thúng đầy (x. Mc 6:42-44).

Khi xưa, các Tông đồ cảm thấy vô vọng và bất lực trước đám đông này khi muốn tự mình giải quyết vấn đề (x. Mc 6:36-37). Các ông quên mất sự hiện diện của Đức Giêsu – người Thầy đầy quyền năng trong lời nói cũng như hành động (x. Lc 24:19). Nhưng khi có Chúa, khi biết cộng tác với Chúa, mọi chuyện lại trở lên dễ dàng. Phép lạ đã được thực hiện. Chúa cũng luôn mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài, dù chỉ là những hành động, những cử chỉ bé nhỏ. Chẳng hạn như khi chúng ta rộng tay giúp đỡ những người anh em trong công tác chung, sẻ chia những khó khăn, buồn vui trong cuộc sống, bác ái với mọi người trong lời nói, trong cung cách sống… Điều cần thiết và quan trọng là chúng ta có dám quảng đại đóng góp “phần nhỏ bé” của bản thân vào chương trình của Chúa? Cách riêng, trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid, ta có dám mở lòng, mở tâm hồn để nghe Lời Chúa nói với ta “Anh em hãy cho họ ăn” (Mc 6:37) ?

Chúa thấy và chạnh lòng thương (x. Mc 6:34). Chúa tha thiết mời gọi chúng ta học với Chúa, bắt chước Chúa, mặc lấy cái nhìn và tấm lòng của Chúa để chúng ta cũng “thấy và chạnh lòng thương” những người anh chị em chung quanh trong những cảnh huống của cuộc sống, đặc biệt là các gia đình đang phải vật lộn, đương đầu với đại dịch.

Hôm nay, Chúa đang nói với mỗi người chúng ta: “Anh em hãy cho họ ăn” (Mc 6:37). Xin cho chúng ta biết hun đúc cho bản thân tấm lòng mục tử như Chúa, dám quảng đại dấn thân như các Tông đồ, đóng góp những hy sinh nhỏ bé của mình, để với ơn Chúa giúp, Dân Chúa “được sống và sống dồi dào” (Ga 10:9). 

.


Comments are closed.