Thứ Hai Sau CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – Ngày 03/01/2022

Lời Chúa: Mt 4,12-17.23-25

Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. Rồi Người bỏ Nazareth, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Naptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói:

Này đất Dơvulun, và đất Naptali,

hỡi con đường ven biển,

và vùng tả ngạn sông Giodan,

hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại!

Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm

đã thấy một ánh sáng huy hoàng,

những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần

nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê. giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyria. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng Thập Tỉnh, thành Giêrusalem, miền Giuđê và vùng bên kia sông Giodan, đám đông lũ lượt kéo đến đi theo Người.

 


Suy niệm

ĐỨC KITÔ, ÁNH SÁNG TRẦN GIAN

“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Mt 4,16).

Kính thưa cộng đoàn!

Là con người, ai cũng có bản năng hướng về ánh sáng. Vì vậy, chúng ta không được mời gọi để ngồi đó nhìn ánh sáng, nhưng là đứng lên và tiến về ánh sáng. Ánh sáng mà chúng ta được mời gọi tiến tới là ánh sáng của sự thật và sự sống, ánh sáng đó là ĐỨC KITÔ – ÁNH SÁNG TRẦN GIAN, như Ngài đã nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống`”(Ga 8,12).

Đức Kitô- Ánh sáng đã đến thế gian, để đưa nhân loại đến sự thành toàn. Thật vậy, một ánh sáng chỉ có giá trị và tồn tại được khi nó hội đủ ba yếu tố là: nguồn sáng, ánh sáng và sức lan tỏa ánh sáng. Nguồn sáng là chính Thiên Chúa, Đức Kitô đã kết hiệp mật thiết với Nguồn sáng ấy. Ngài đã đón nhận Nguồn sáng bằng đời sống cầu nguyện, qua việc tìm kiếm và thi hành mọi ý muốn của Thiên Chúa, hầu đem lại ánh sáng và trở nên nguồn sáng mới cho nhân loại. Ánh sáng là Đức Kitô, Ngài là ‘Ánh sáng thật bởi Ánh sáng’. Sách Sáng Thế cho chúng ta biết, ngay khi Nguyên tổ phạm tội, nhân loại đã chìm đắm trong bóng đêm tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đã không bỏ con người, vì Ngài yêu thương con người. Và để cứu nhân loại, Ngài đã thực hiện một cuộc trao đổi thật kỳ diệu là sai Đức Kitô – Con Một xuống trần gian, mang lấy nhân tính, hòa mình với họ, để họ xem và nghe thấy Chúa là ánh sáng soi đường. Đức Kitô đã chiếu rọi ánh sáng trên nhân loại bằng chính đời sống, qua các nhân đức và Tin Mừng; Ngài còn dạy cho họ nhiều điều mới lạ, Ngài giảng như một Đấng có uy quyền, khiến đám đông lũ lượt kéo đến đi theo Ngài (x.Mt 4,25). Cuối cùng, Sức lan tỏa ánh sáng là Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô xác quyết: “Không ai có thể thưa lạy Chúa Giêsu, nếu không do Thánh Thần thúc đẩy” (1Cr 12,3). Thật vậy, chính Đức Kitô là Đấng xuất hiện, vì Người là Ánh sáng hữu hình của Thiên Chúa vô hình, nhưng Chúa Thánh Thần mới là Đấng mạc khải về Đức Kitô. Ngài đã nhắc lại những lời Chúa Kitô đã phán.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Để trở nên ánh sáng, thì điều kiện cần và đủ phải là nối với nguồn sáng. Đức Giêsu chính là nguồn sáng mới, Ngài vẫn đang chờ đợi chúng ta đến nối nguồn với Ngài qua Thánh Lễ, qua các cử hành phụng vụ, các Bí tích; cách đặc biệt chúng ta luôn được mời gọi nối nguồn Giêsu qua việc năng viếng Thánh Thể lâu giờ. Ngoài ra, việc nối nguồn còn cần được tiếp nối trong từng giây phút của ngày sống như: nhớ đến Chúa qua lời nguyện tắt, làm các việc bình thường một cách phi thường vì lòng mến Chúa, mến Giáo hội và mến các linh hồn.

Nguyện xin Đức Kitô là Ánh sáng tình yêu luôn cư ngụ dồi dào trong tâm hồn mỗi chúng ta, để Ngài xua tan đi những bóng đêm của tội lỗi là sự : kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét và lười biếng, để chúng ta can đảm nói lên được rằng:“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).


Comments are closed.