Thiên Chúa đã yêu thương thế gian – Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm B

Nhìn vào cuộc đời đầy dẫy những bất công, chúng ta không khỏi bị sốc, và không ít lần đã đặt câu hỏi: Thiên Chúa của chúng ta ở đâu? Ngài đang làm gì? Ngài còn nhớ hãy đã quên chúng ta rồi?

Các bài đọc ngày chủ nhật hôm nay gặp chúng ta trong những vấn nạn trên và mang lại cho chúng ta một sứ điệp hi vọng: “Thiên Chúa đã yêu thương trần gian đến nỗi đã sai Con một đến”. Trong Tin mừng thánh Gioan, điều mà Chúa Giêsu gọi là “thế gian” khi thì có nghĩa là toàn thể tạo thành, khi thì có nghĩa là nhân loại, lúc chỉ những thế lực chống lại Thiên Chúa. Nhưng trong trường hợp ở đây, Đức Kitô nói với chúng ta về tình yêu bao la mà Thiên Chúa mang đến cho tạo thành và cho tất cả mọi người. Ngài yêu thương tất cả, tất cả mọi người không trừ ai, cả những người chống đối và bất trung nhất. Khi ban cho chúng ta Con chí ái của Ngài, Cha đã ban cho chúng ta tất cả. Ngài dấn thân hoàn toàn cho ơn Cứu độ thế gian. Ngoài ra, danh xưng Giêsu có nghĩa là: “Chúa cứu độ”. Và hôm nay, Ngài nhắc chúng ta rằng Ngài không đến đến lên án nhưng để cứu thế gian.

Nhưng Ngài cứu chúng ta khỏi điều gì? Chiến tranh ư? Ô nhiễm ư? Các thiên tai ư? Bạo lực ư? Thất nghiệp ư? Rõ ràng, chúng ta thấy tất cả các tai ương đó và nhiều cái khác tiếp tục đổ ập xuống thế gian. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giải thoát chúng ta, nhưng đừng quên nhìn nhận trách nhiệm của từng người chúng ta trong việc để cho sự ác lan tràn. Khi chúng ta thiếu khôn ngoan, khi chúng ta không sống như những người có trách nhiệm, chúng ta chỉ phải nhìn nhận mình có lỗi, vì Thiên Chúa không có trách nhiệm về những sai lầm của chúng ta.

Và một ngày nào đó, ai trong chúng ta cũng nhận ra rằng chính mình đã được bảo vệ mà không hề biết ? Hãy nhớ lại những tai ương hay tai nạn mà chúng ta đã may mắn được che chở và thoát nạn. Nhưng điều chính yếu lại quan trọng hơn. Tin mừng nói với chúng ta về ơn Cứu độ vĩnh viễn mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta: « Tất cả những ai tin vào Ngài thì được sự sống đời đời ». Đức Kitô đã đến chiến thắng trên sự dữ và sự chết để chúng ta được tham dự vào sự sống của Ngài ngay từ bây giờ và mãi mãi.

Để chúng ta hiểu điều đó, Tin mừng Thánh Gioan kể cho chúng ta nghe một biến cố đã xảy ra nhiều thế kỉ trước, trong cuộc Xuất Hành. Người Hípri lại một lần nữa càm ràm chống lại Thiên Chúa. Họ đã bị rắn lửa cắn và nhiều người đã chết. Bấy giờ họ mới biết rằng mình bị phạt vì đã phạm tội. Thế là họ chạy đến Môsê nài xin ông can thiệp với Thiên Chúa. Ngài truyền cho ông Môsê cho đúc con rắn đồng và treo trên lên đầu một cây cột, để ai bị rắn cắn mà nhìn lên sẽ được cứu thoát. Mới nhìn, chúng ta tưởng là phù phép; nhưng thực sự không phải thế. Đó là một hành vi đức tin vào Thiên Chúa độc nhất. Theo ngôn ngữ Kinh thánh, « nhìn lên » có nghĩa « thờ phượng ». Khi nhìn lên con rắn, người ta thờ phượng Thiên Chúa vì tin rằng mình sẽ được Ngài cứu thoát.

Hôm nay, thánh Gioan mời gọi chúng ta nhìn lên thánh giá. Chúng ta phải dám nhìn lên đấng chịu đóng đinh và thờ lạy Ngài. Nhìn về Đức Kitô Cứu độ là một cái nhìn đức tin, một cái nhìn đầy tin tưởng và tin yêu. Khi hướng về Đức Kitô, chúng ta nhận được sự chữa lành và sự sống. Chính đó mục tiêu của Mùa Chay là thời gian sám hối và trở về với Thiên Chúa. Điều đó rất quan trọng, vì rất thường chúng ta có khuynh hướng hay bị cám dỗ nhìn nơi khác, nhưng rốt cục, chúng ta không thấy gì. Chúng ta tưởng tìm được hạnh phúc, nhưng thường chỉ có thất vọng và trống rỗng. Vậy chúng ta phải lắng nghe lại lời mời gọi của Thiên Chúa: « Hãy hết lòng trở về với Ta ».

Như người Hípri, cuộc sống khó khăn khiến chúng ta nghi ngờ ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho thế gian. Hằng ngày, chúng ta phải đối đầu với mọi sự dường như đang đi vào chỗ bế tắc. Nhưng Tin mừng nhắc chúng ta không được bi quan. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả mọi sự để thế gian nầy được cứu thoát. Nhưng Ngài không thể cứu chúng ta mà không có chúng ta. Chính chúng ta phải chiến đấu chống lại sự giả dối và sự dữ để Ánh sáng của sự Sống chiếu giải trong chúng ta và trên thế giới.

Trong thế giới đầy xáo trộn và bạo lực của chúng ta hôm nay, hãy học nhìn lên những dấu chỉ của Sự sống chiến thắng trên sự chết, để nổ lực dấn thân vì một thế giới công bằng và liên đới hơn. Ngang qua tất cả những điều đó, chính sự sống đang dâng trào. Cũng giống như những chồi non báo hiệu một mùa xuân mới.

Phục vụ Lời, Đại Chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc

Comments are closed.