Thánh Lễ Trao Tác Vụ Cho Quý Thầy Khóa X – Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

          Lạy Chúa chí nhân, nhờ Con Một Chúa, Chúa đã ban Bánh Hằng Sống cho Hội Thánh Chúa, xin chúa đoái thương ban phúc cho anh em chúng con đây, là những người đã được tuyển chọn để lãnh nhận tác vụ Giúp Lễ. Xin ban cho họ được chuyên cần phụng sự Bàn Thánh, trung thành phân phát Bánh Hằng Sống cho anh em, và được gia tăng mãi trong đức tin và đức mến để xây dựng Hội Thánh Chúa.[1]

          Sáng thứ năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại nhà nguyện Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã cử hành Thánh lễ Truyền Tin và trao Tác vụ Giúp lễ cho 57 Thầy Khóa X, thuộc 8 giáo phận: Bà Rịa, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Phan Thiết, Phát Diệm và Xuân Lộc. Cùng đồng tế với Đức Cha, có Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám đốc Đại Chủng Viện và quý Cha trong Ban Giám đốc.

          Mở đầu Thánh Lễ, trong tâm tình của Đại lễ Truyền Tin, Đức Cha Gioan mời gọi mọi người liên đới với nhau trong một tâm tình, một ơn gọi, một giáo huấn của Chúa mà cầu nguyện cho quý Thầy sắp lãnh nhận tác vụ cũng như cho chính mỗi người trong hành trình ơn gọi được “trở nên mục tử như lòng Chúa mong ước”.

          Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh thời gian viên mãn mà Thiên Chúa thực hiện cho dân Người được tiên báo trong sách tiên tri Isaia (Is 7, 10 – 14) về Đấng Emmanuel được cưu mang bởi một người trinh nữ. Thời gian viên mãn này đã được Thánh sử Luca tường thuật lại (Lc 1, 26 – 38) và đạt đến đỉnh cao như thư gửi tín hữu Do Thái dùng lời Thánh vịnh 39 diễn tả: “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.” (Dt 10, 5 – 7). Điều đó được thực hiện nơi Chúa Giêsu: “Lương thực của thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4, 34) bằng cái chết trên thập giá. Với sứ điệp đó, Đức Cha mời gọi mỗi người, cách riêng quý Thầy chuẩn bị lãnh nhận Tác vụ Giúp lễ suy nghĩ về ơn gọi Chúa trao. Linh mục là hiện thân của Chúa Kitô – Đấng đã đổ máu xóa tội và mang ơn cứu độ cho nhân loại. Vì vậy, để đón nhận niềm vui ấy, mỗi người cần phải đón nhận đau khổ, thử thách thì mới thật sự sống viên mãn ơn gọi của mình, “vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người” (Rm 8, 17).

          Nghi thức trao Tác Vụ Giúp Lễ diễn ra sau bài giảng, bao gồm các phần: giới thiệu ứng viên, lời huấn dụ, lời nguyện trên các ứng viên và trao bình đựng Mình Thánh Chúa. Khi trao bình đựng Mình Thánh Chúa cho từng thầy, Đức Cha truyền dạy: “Con hãy lãnh nhận bình đựng bánh dùng vào việc cử hành Bí tích Thánh Thể, và con hãy trở nên xứng đáng phục vụ bàn thánh Chúa và Hội thánh”. Sau nghi thức trao Tác vụ Giúp Lễ, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Lời Chúa như thường lệ.

          Kết thúc Thánh Lễ, một thầy đại diện cho quý thầy lãnh Tác vụ Giúp lễ dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn; và bày tỏ tâm tình biết ơn tới Đức Cha Gioan và các Đức Cha các Giáo Phận liên hệ. Thầy cũng dâng lời tri ân cha Tổng Đại Diện, cha Giám đốc, quý cha đồng hành, quý cha giáo và toàn thể gia đình Đại Chủng viện đã cùng dâng lời cầu nguyện và tạ ơn Chúa trong Thánh Lễ hôm nay. Đồng thời nhờ ơn Chúa trợ giúp, quý Thầy hứa sẽ nỗ lực đào luyện bản thân, quyết tâm tu học và sống ơn gọi đời mình cách trưởng thành và trách nhiệm với ước mong phần nào có thể thực hiện điều thánh Phaolô đã nói: “Ơn Chúa ban cho tôi đã không ra vô hiệu.” (1Cr 15, 10).

          Chúng ta cùng hiệp ý xin Chúa cho quý Thầy khi càng gần bàn thờ Chúa thì tâm hồn quý thầy càng thuộc trọn về Chúa qua tác vụ đã lãnh nhận, ngõ hầu có thể ngày càng tiến gần sự viên mãn của ơn gọi dâng hiến.

Ban truyền thông ĐCV. Thánh Giuse Xuân Lộc

[1] Lời nguyện trên các ứng viên lãnh nhận tác vụ giúp lễ

Comments are closed.