Những Điều Thú Vị Về Lễ Thiết Lập Ngai Tòa Thánh Phêrô

Lập Tông Toà Thánh Phêrô (22/2)

Những Điều Thú Vị Về Lễ Thiết Lập Ngai Tòa Thánh Phêrô

1.Lễ thiết lập Ngai Tòa Thánh Phêrô được mừng vào ngày nào?

Theo quyển lịch cổ nhất của Rôma (Depositio martyrum) có từ năm 354, xác nhận thánh lễ “Ngai Tòa thánh Phêrô – Chaire de Saint Pierre” được mừng kính ngày 22.02, ngày dân Rôma nhớ đến những người quá cố.

2.Trong lịch sử, người ta hiểu về Ngai tòa của Phêrô thế nào?

Ban đầu, cả Giáo Hội cùng mừng chung lễ này vào ngày 22.02. Sau đó, vì tránh cử hành trọng thể các lễ trong Mùa Chay nên Giáo Hội xứ Gaule đã dời lễ vào ngày 18.01, trong khi Giáo Hội Rôma vẫn giữ ngày cũ. Chủ đề của lễ này cũng được hiểu khác: xứ Gaule thì hướng về “Ngai Tòa thánh Phêrô tại Rôma”; tại Rôma, người ta lại hướng về “Ngai Tòa thánh Phêrô tại Antiochia”. Cuối cùng, hai lễ nhập lại làm một và được xác định vào ngày 22.02, dưới một chủ đề: Ngai Tòa thánh Phêrô.

3.Ngai tòa của Phêrô biểu trưng cho điều gì?

Theo tiếng La Tinh, ngai toà là cathedra, nghĩa là một cái ghế hay một cái ngai. Theo truyền thống, Giáo Hội dùng từ này để chỉ chỗ ngồi tôn nghiêm được dành cho vị Giáo Hoàng tiên khởi là thánh Phêrô. Ngai tòa biểu trưng cho uy quyền của Đức Giáo Hoàng như là thầy dạy, thượng tế và mục tử của Hội Thánh toàn cầu.

4.Theo thời gian, ý nghĩa của từ cathedra được áp dụng thế nào?

Rõ ràng tới hôm nay, từ cathedra không những chỉ về Ngai tòa của Thánh Phêrô nhưng còn dùng để chỉ những chiếc ghế được đặt trong nhà thờ chính tòa, nơi biểu thị cho quyền bính của vị Giám mục giáo phận. Ngoài ra, người ta còn dùng từ này để chỉ về cái ghế danh dự dành cho các bậc giáo sư lỗi lạc trong các giảng đường đại học.

5.Còn từ “ex cathedra” có ý nghĩa gì?

Hiểu theo nghĩa tổng quát, khi một Giám mục Giáo phận giảng đức tin từ ngai tòa của mình thì người ta gọi là “ex cathedra”. Tuy nhiên, nếu hiểu cho chính xác và phổ biến hơn thì thuật ngữ này chỉ được dành cho Đức Giáo Hoàng khi ngài ngồi trên ngai tòa để định tín một điều gì liên quan đến đức tin và phong hóa. Khi điều ấy được công bố thì buộc mọi con cái trong Giáo Hội phải tin. Đây được gọi là đặc ân “bất khả ngộ” của Đức Giáo Hoàng được công đồng chung Vaticano I năm 1870 định tín trong Hiến Chế “Pastor Aeternus”.

6.Thông điệp mà ngày lễ này muốn hướng đến là gì?

Trước tiên, Lễ thiết lập Ngai Tòa Phêrô nhắc nhớ đến sứ vụ Đức Giêsu trao phó cho Simon-Phêrô. Ngài chính là đá tảng, trên đó Chúa đã xây dựng Giáo Hội của Ngài. Sau đó, ngày lễ cũng là dịp thôi thúc mỗi người xác nhận niềm tin đích thực và chân chính của mình vào Đức Giêsu Kitô, cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho những anh chị em chưa nhìn nhận sứ vụ dẫn dắt của Ngài.

Ban Truyền Thông ĐCV. – Sưu tầm

Comments are closed.