Thứ 7 Tuần 6 Thường Niên – Ngày 22/02/2020

Lời Chúa: Mt 16,13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.

 


Suy niệm

SỐNG LỜI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

“Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16).

Để nói lời tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, chúng ta mất không quá mười giây đồng hồ. Nhưng để sống lời tuyên xưng này, chúng ta cần cả một cuộc đời. Thánh Phêrô là một chứng nhân cụ thể cho điều vừa nói đến. Trong ngày lễ “Lập Tông Tòa thánh Phêrô” hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta noi gương vị Tông Đồ Cả, người đã dành cả cuộc đời, thậm chí là cả tính mạng của mình để sống lời tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hỏi các tông đồ: “Người ta bảo Con Người là ai?”. Các tông đồ thuật lại cho Chúa nghe về lời bàn tán của dân chúng: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri” (Mt 16,14). Lời nhận định của dân chúng về Chúa Giêsu dựa trên những tri thức được ghi chép lại, một nhận định không có liên can gì tới bản thân họ. Chúa Giêsu muốn các tông đồ, những người đã cùng ăn, cùng uống với Người bày tỏ ý kiến của mình. Người tiếp tục hỏi các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15). Chúa Giêsu muốn các tông đồ trả lời dựa vào mối tương quan cá vị với chính Người. Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn các tông đồ trả lời câu hỏi bằng cảm thức đức tin nơi chính bản thân các ông. Thánh Phêrô, vị Tông Đồ Cả, đại diện cho các tông đồ thưa với Chúa Giêsu: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Sau khi tuyên xưng đức tin của mình, thánh nhân đã dùng cả cuộc đời để sống lời tuyên xưng đó. Lời tuyên xưng đức tin không chỉ trên môi miệng của thánh nhân mà là toàn bộ đời sống gắn bó với Chúa. Đỉnh cao lời tuyên xưng là cái chết của thánh nhân tại thành Rôma để làm chứng cho Chúa Kitô.

Người Kitô hữu luôn được Giáo Hội mời gọi tuyên xưng đức tin của mình vào Thiên Chúa. Đức tin của chúng ta là đức tin tông truyền. Nghĩa là đức tin được truyền lại từ thời các tông đồ. Việc chúng ta cùng với Giáo Hội tuyên xưng đức tin là một là một hành vi đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, chỉ tuyên xưng đức tin trong các cử hành Phụng vụ thôi thì chưa đủ. Người Kitô hữu còn phải tuyên xưng niềm tin đó bằng chính đời sống của mình. Để có thể dùng đời sống của mình để tuyên xưng đức tin, chúng ta phải có thời gian ở với Chúa Giêsu. Thời gian chúng ta ở với Chúa Giêsu là khi chúng ta tham dự Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện, yêu thương nâng đỡ tha nhân,… Chính những việc làm cụ thể của chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến, sẽ là lời chứng hùng hồn nhất về đức tin của mình. Bằng việc sống đức tin hằng ngày, chúng ta mới có thể trả lời với Chúa Giêsu khi Người hỏi: “Phần con, con bảo Thầy là ai?”.

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa biết mọi sự, Chúa biết việc sống đức tin trong thời đại chúng con không phải là một việc dễ dàng, Chúa cũng biết những khó khăn trong cuộc sống mà chúng con đang phải đối diện, Chúa cũng biết chúng con mang phận người yếu đuối mỏng giòn, xin Chúa ban ơn, nâng đỡ để chúng con can đảm tuyên xưng đức tin của mình trong mọi phút giây của đời sống. Amen.


Comments are closed.