Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI-TN, 16-6-2021 Mt 6, 1-6.16-18 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy chúng ta làm việc thiện”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Tư Tuần XI-TN, 16-6-2021

Mt 6, 1-6.16-18

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy chúng ta làm việc thiện”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Cha của con, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho con”

          Từ bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 6,1-6, 16-18), chúng ta nhận ra rằng làm việc ngay chính với lý do ích kỷ là ‘lừa gạt người khác’ và không đáng khen ngợi. Chúa Giêsu đề cập đến ba việc tốt lành theo truyền thống của người Do Thái: bố thí, cầu nguyệnăn chay. Trong khi khuyến khích các môn đệ của mình thực hành ba việc này, Chúa cảnh báo về cách thức thực hành chúng. Những hành vi truyền thống về sự công chính này sẽ là vô nghĩa khi được thực hiện một cách giả hình và nhằm tìm kiếm bản thân. Chúa Giêsu chỉ trích việc tự phô trương đạo đức, chứ không chỉ trích chính những hành vi đạo đức. Việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay chỉ có ý nghĩa khi chúng được thúc đẩy bởi mối quan hệ chân tình và trung thành với Thiên Chúa và với người đồng loại của mình. Cha của Chúa Giêsu – cũng là Cha của chúng ta – Đấng nhìn thấy những hành vi được ẩn giấu khỏi tầm nhìn của con người, chắc chắn sẽ tưởng thưởng những việc làm tốt, được thực hiện nhằm vinh quang của Thiên Chúa và lợi ích của người khác. Thiên Chúa Cha ban thưởng những việc tốt, cả những việc được thực hiện trong kín đáo và những việc được thực hiện trước mặt mọi người, miễn là chúng được thúc đẩy đúng đắn, tức là để bảo đảm vinh quang của Thiên Chúa và để thúc đẩy thiện ích của anh chị em chúng ta. Khi dạy các môn đệ đừng giả hình và tìm kiếm bản thân, Chúa Giêsu khuyến khích họ để cho ánh sáng của họ chiếu sáng trước những người khác để những ai nhìn thấy việc tốt của họ có thể tôn vinh Cha trên trời (x. Mt 5, 16).

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có thực hiện những “việc thiện” với động lực thích hợp, hay tôi thực hiện chúng như một dịp để tìm kiếm chính mình? Tôi có tin rằng Thiên Chúa Cha nhìn thấy trong nơi kín ẩn sẽ thưởng cho tôi về tất cả những việc tốt được thực hiện nhằm vinh quang của Ngài và sự cứu rỗi của dân của Ngài không?

–      Khi tôi cầu nguyện, tôi sống mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa như thế nào? Khi tôi cầu nguyện ở những nơi người khác có thể nhìn thấy tôi, chẳng hạn như trong Thánh lễ, tôi phô trương việc cầu nguyện của tôi, hay tôi làm điều đó một cách khiêm nhường, không có những cử chỉ phô trương kệch cỡm?

–      Tôi sống mối quan hệ của tôi với những người khác trong gia đình và trong cộng đoàn như thế nào? Khi tôi cho hoặc giúp đỡ ai đó, hoặc tại buổi quyên góp, hoặc trên đường phố hoặc gần người khác, tôi có nói lớn lên hoặc phô trương điều đó, hay tôi trở nên kín tiếng hơn và riêng tư hơn với người kia?

–      Thật hiếm có ai đó ăn chay và đi ra ngoài cách Chúa Giêsu mô tả. Nhưng, chúng ta có những cách khác để làm điều đó. Khi cho đi, hoặc làm một việc hy sinh nào đó cho người khác, tôi có phàn nàn, hay than vãn với người khác về điều đó, hoặc đưa ra gợi ý tinh tế rằng tôi đang làm việc này không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha trên trời, chúng con ca ngợi và cảm ơn Cha vì Cha thấu suốt tất cả những nỗ lực khiêm tốn của chúng con để yêu mến và phục vụ Cha. Cha tìm kiếm những kín ẩn trong trái tim chúng con, và mọi hành động của chúng con đều được Cha biết đến. Xin dạy chúng con luôn làm việc với những ý hướng siêu nhiên. Xin giải thoát chúng con khỏi sự tìm kiếm bản thân và thói giả hình. Ước gì lời cầu nguyện, việc chay tịnh và bố thí của chúng con luôn được thực hiện vì vinh quang của Cha mỗi ngày một hơn và vì thiện ích của các linh hồn. Cha hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Cha của con, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho con”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

          Trong mọi điều tốt đẹp tôi làm và trong đau đớn cũng như trong đau khổ của tôi, tôi tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa, và tìm kiếm sự cứu rỗi của các linh hồn.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.