Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI-TN, 15-6-2021 Mt 5, 43-48 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy ta yêu kẻ thù của ta”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Ba Tuần XI-TN, 15-6-2021

Mt 5, 43-48

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài dạy ta yêu kẻ thù của ta”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Hãy yêu kẻ thù”

          Tin Mừng hôm nay (Mt 5, 43-48) trình bày một lời mời rất nghiêm túc của Chúa Giêsu: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”! Sự khác biệt của Kitô giáo nằm ở tình yêu triệt để dành cho mỗi người, vì Chúa Cha yêu thương từng người. Chính do điều này mà tình yêu của Kitô giáo luôn phong phú, sinh hoa kết trái, nghĩa là, mở ra cho tất cả mọi người. Trong Chúa Kitô không có chuyện tranh luận, phân biệt BẠN-THÙ (bạn bè / kẻ thù), mà chỉ có con đường hòa giải. Con đường hòa giải là con đường của yêu thương và cầu nguyện. Yêu thương là thể hiện lòng bác ái bằng việc đưa ra ánh sáng sự thật của điều dữ đã phạm, và cầu nguyện là cam kết với Chúa để chiến đấu chống lại điều dữ. Nếu chỉ duy trì những mối quan hệ thân cận, chúng ta không thực sự là con cái của Cha chúng ta, bởi vì mối quan hệ cha con của chúng ta được thể hiện bằng sự cởi mở hòa giải với tất cả mọi người.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi có thể yêu kẻ thù của tôi không? Tôi có cố gắng chiến thắng bản năng báo thù và lấy thiện báo ác không? Tôi có thực hành nền đạo đức bất bạo động và tình yêu tha thứ theo cách của Chúa Kitô không?

–      Đâu là lý do sâu xa nhất khiến tôi cố gắng tuân giữ Luật của Chúa: phải chăng để được hưởng ơn cứu độ hay để cám ơn Chúa, là Đấng vì lòng tốt vô hạn của Ngài, đã tạo dựng nên tôi, giữ cho tôi sống và cứu chuộc tôi?

–      Tôi hiểu thế nào về câu nói: ‘Hãy nên hoàn thiện, như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện’?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha yêu thương, trong lòng thương xót và công lý của Cha, Cha đã ôm lấy mọi người. Chúng con cảm ơn Cha vì quà tặng là Chúa Giêsu Kitô, Con của Cha. Qua việc tự hiến của Ngài, chúng con nhận ra rằng sự thánh thiện Kitô giáo đòi hỏi lòng thương xót. Lòng thương xót thách thức chúng con yêu người lân cận như chính mình. Xin ban cho chúng con sức mạnh để yêu thương vô điều kiện và để học theo những nẻo đường công lý và hòa bình. Xin để chúng con rút tỉa sự can đảm từ sự thật này là chúng con thuộc về Chúa Kitô và Chúa Kitô dẫn chúng con đi trên con đường đúng đắn. Chúa hằng sống và hiển trị, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Hãy yêu kẻ thù”. 

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Tôi làm cho Tin Mừng tình yêu cứu độ lan rộng ra, bằng một hành động của sự tử tế và lòng thương xót đối với một người có nhu cầu hoặc một người gây hấn, hoặc bằng một lập trường tha thứ cho một tổn thương cá nhân tôi phải chịu.

–      Tôi giúp mọi người hiểu ý nghĩa và hàm ý của sự công bình của Thiên Chúa và sự cần thiết phải đáp lại Lời Chúa kêu gọi hoán cải.

–      Trong thinh lặng, tôi chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng vào giờ Ngài chết, đã yêu những kẻ thù giết Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.