Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII-TN, 11-8-2023 Mt 16, 24-28 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta ý nghĩa việc làm môn đệ Ngài”

LECTIO DIVINA

Thứ Sáu Tuần XVIII-TN, 118-2023

Mt 16, 2428

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta ý nghĩa việc làm môn đệ Ngài

1.LECTIO

“Người ta lấy gì mà đổi mạng sống mình ?”

Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 16, 24-28), Chúa Giêsu thách thức chúng ta vác thập giá của mình. Sau khi nói trước về định mệnh vượt qua của mình trên Thập giá, Chúa Giêsu đã mô tả ý nghĩa việc làm môn đệ của Ngài : “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”.

Như thế, Chúa Giêsu kết nối số phận các môn đệ của Ngài với số phận của chính Ngài. Việc làm môn đệ Đức Kitô bao hàm một sự chia sẻ lễ hy sinh vượt qua của Ngài trên thập giá. Chỉ khi buông bỏ bản thân và để cho Chúa thực hiện kế hoạch mầu nhiệm cứu độ của Ngài trong chúng ta, chúng ta mới có thể đạt được cuộc sống và hạnh phúc đích thực. Thật vậy, mang vác thập giá của mình là một huy hiệu của việc làm môn đệ Đức Kitô.

2.MEDITATIO
Làm thế nào để tôi hiện thực hóa trong cuộc sống hàng ngày của tôi việc làm môn đệ của thập giá ? Làm thế nào để tôi chuyển thành hiện thực cụ thể sự thách thức của Đức Kitô : “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” ?
Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Tôi có kinh nghiệm gì về điều này ?
Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian” (Gl 6, 14). Tôi có can đảm lặp lại những lời này trong đời tôi không ?
3.ORATIO

Ôi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, khi Chúa trao cho con thập giá của Chúa, xin Chúa cũng ban cho con tinh thần yêu thương và từ bỏ chính mình. Chớ gì con ít nghĩ đến đau khổ của con, để con nghĩ nhiều đến hạnh phúc được chịu đau khổ với Chúa. Con phải chịu đựng những gì mà Chúa đã không phải chịu đựng ? Hay đúng hơn là, con phải chịu đựng điều gì, mà dám so sánh mình với Chúa ? Lạy Chúa, xin ban cho con yêu Chúa, để con không còn sợ thập giá nữa (Lời kinh của Francois Fenelon).

4.CONTEMPLATIO

Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” ?

5.ACTIO
Tôi cầu nguyện cho những người thấy thập giá cuộc sống hàng ngày của mình là quá tải và nặng nề.
Theo cách riêng của tôi và tốt nhất có thể, tôi cố gắng làm giảm bớt những đau khổ của những người xung quanh tôi.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.