Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII-TN, 12-8-2023 Mt 17, 14-20  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy cho ta biết sức mạnh của lòng tin”

LECTIO DIVINA

Thứ Bảy Tuần XVIII-TN, 128-2023

Mt 17, 1420

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy cho ta biết sức mạnh của lòng tin

1.LECTIO

“Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”

Tin Mừng hôm nay (Mt 17, 14-20) cho chúng ta biết rằng sau khi biến hình trên núi, Chúa Giêsu đi xuống cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan. Bấy giờ có một ông bố có một đứa con bị kinh phong, đến gần Chúa để van xin. Ông quỳ gối trước Chúa Giêsu, và xin Chúa thương xót đứa con trai khốn khổ của ông. Vị Tôn Sư thần linh cảm thấy không hài lòng trước sự bất lực của các môn đệ không thể giúp đỡ cậu bé. Chúa mắng họ vì sự không tin của họ: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà ! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ?”. Chúa Giêsu sử dụng những lời tương tự mà Môisen đã sử dụng, khi từ trên núi Sinai đi xuống, để mô tả sự vô tín của Israel. Chúa Giêsu xua đuổi ma quỷ và cậu bé được chữa lành. Khi các môn đệ đến với Chúa Giêsu một cách riêng tư để hỏi tại sao các ông không thể xua đuổi ma quỷ, Chúa Giêsu đã trả lời rằng vì họ không có đủ đức tin. Đức tin thực sự vào Chúa Giêsu, ngay cả khi đức tin đó chỉ bằng hạt cải, luôn có hiệu quả và có thể chuyển núi dời non. Do đó, Vị Tôn Sư Thần linh dạy chúng ta sức mạnh của đức tin và khẳng định rằng với đức tin, sẽ không có gì là không thể đối với chúng ta.

2.MEDITATIO
Tôi có tin vào sức mạnh đức tin có thể chuyển núi dời non không ? Tôi nuôi dưỡng đức tin đó như thế nào ?
Nhờ suy niệm sâu lắng, tôi nhận thấy các môn đệ được đặt trong mối quan hệ với người bị kinh phong và với chính Chúa Giêsu. Tôi có tìm thấy mối quan hệ của tôi với Chúa Giêsu và với những người khác bằng cách sử dụng sức mạnh của đức tin không ?
Trên thập giá, Chúa Giêsu đã làm chứng cho Chúa Cha và mạc khải tất cả. Tôi có cảm thấy mỗi ngày cần cam kết dịch chuyển trọng tâm của những ngọn núi ở giữa những lợi ích riêng tư của tôi và ý muốn của Thiên Chúa không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con là “thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà”. Chúng con sợ buông bỏ và sợ tin tưởng vào Chúa. Chúng con ngần ngại thực hiện sức mạnh hiệu quả của đức tin là quà tặng Chúa ban cho chúng con. Xin dạy chúng con vâng phục Chúa bằng một đáp trả cá nhân yêu thương. Xin giúp chúng con tin rằng đức tin đích thực có thể chuyển núi dời non. Với niềm tin vào Chúa, không có gì là không thể đối với chúng con. Xin để chúng con công bố cho mọi dân tộc biết rằng, người công chính sống nhờ đức tin. Chúng con yêu mến, ngợi khen và ca tụng Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”

5.ACTIO
Trong mọi thử thách xảy đến trên đường tôi đi, tôi giữ niềm tin vào Chúa, vì tin rằng Chúa vẫn kiểm soát mọi sự,tôi xin Ngài ban cho tôi ơn làm theo ý muốn cứu độ của Chúa.
Tôi xác tín rằng người công chính sống nhờ đức tin.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.