Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V-TN, 11-02-2022 Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân Mc 7, 31-37  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chữa lành cho người câm điếc”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Sáu Tuần V-TN, 11-02-2022

Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

Mc 7, 31-37

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chữa lành cho người câm điếc

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Ngài làm cho kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được

Trong những câu chuyện Tin Mừng tuần này, Chúa Giêsu, người vượt qua biên giới, đang trên đường đi. Hôm qua ChúaVùng dân ngoại Tyrô bên bờ Địa Trung Hải. Hôm nay, Chúatrên bờ biển dân ngoại phía đông của Biển hồ GalilêVùng Thập Tỉnh, trái tim của lãnh thổ dân ngoại. Chúa gặp một người dân ngoại vừa câm vừa điếc, người này xin Chúa đặt lên anh, cùng một bàn tay đã được Chúa đặt lên rất nhiều người bệnhGennesaret thuộc Do Thái. ĐTC Bênêđictô XVI, trong bài giảng về hiệp nhất Kitô hữu, đã tận dụng ý nghĩa đầy đủ hơn của đoạn văn này. ĐTC nói: Điếc câm, nghĩa không thể nghe hay nói, không phải một dấu hiệu của sự thiếu hiệp thông một triệu chứng của sự chia rẽ sao ?

Đúng như Chúa Giêsu đã gỡ bỏ những trở ngại cho sự hiệp nhất bên bờ hồ thuộc Do Thái, Tin Mừng hôm nay (Mc 7, 31-37) đã xin Chúa gỡ bỏ nhiều trở ngại hơn nữa về phía dân ngoại. “Chúa đặt ngón tay của mình vào tai của người đàn ông, , nhổ nước miếng, chạm vào lưỡi của anh ta”. Như Thiên Chúa đã tạo ra con người đầu tiên một cách tài tình, như được kể trong chương thứ hai của sách Sáng thế, thì cũng vậy, Chúa Giêsu tái tạo người dân ngoại này, khi một lần nữa ban cho người ấy những năng để nói nghe, những các năng của sự hiệp thông vượt qua sự chia rẽ tình trạng bất hòa. Hành động lên đến đỉnh điểm trong kiểu nói tiêu biểu của Marcô :Ngài làm việc cũng tốt đẹp cả : Ngài làm cho kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được”. không chỉvùng Galilê dân ngoại.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Chúa Giêsu cho thấy một sự cởi mở rộng lớn đối với những người thuộc chủng tộc khác, tôn giáo khác các phong tục khác. Còn Kitô hữu chúng ta, ngày nay, chúng ta cùng một sự cởi mở như của Chúa Giêsu không ? Tôi sự cởi mở này không ?
Tôi bị điếc về phương diện tâm linh không chịu nghe Lời Chúa ? Tôi bị câm về phương diện tâm linh kiềm chế việc công bố Lời Chúa ?
Định nghĩa về Tin Mừng :Mọi điều Chúa Giêsu làm đều tốt!” Tôi phải Tin Mừng cho người khác không ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót nhìn đến chúng con trong những gian nan thử thách của chúng con. Xin chữa lành những đau đớn, phiền não của chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua những vết thương của sự chia rẽ do sự yếu đuối tội lỗi của con người gây ra. Chúa Đấng Cứu Độ của chúng con. Chúa hng sống hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Ông ấy làm việc cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tôi cầu cho mọi người hiểu được tầm quan trọng sự cần thiết của việc cầu nguyện bằng Lời ChúaLectio Divina: một cách đặc biệt để nghe những điều Chúa muốn nói với chúng ta trong lời của Ngài để mình được biến đổi bởi Thần Khí. Chúng ta gọi đó  lectio divina. Nghĩa đọc lời Chúa trong một lúc cầu nguyện để cho lời soi sáng đổi mới chúng ta. Việc đọc Kinh Thánh trong cầu nguyện này không phải một cái tách biệt với việc học hỏi người giảng thuyết thực hiện để nắm bắt được sứ điệp trọng tâm của bản văn ; trái lại, phải bắt đầu với việc học hỏi ấy rồi tiếp tục phân định xem sứ điệp ấy nói thế nào với đời sống của người ấy. Việc đọc sách thiêng liêng phải bắt đầu với nghĩa chữ của bản văn. Nếu không, chúng ta thể dễ dàng bắt bản văn nói điều chúng ta nghĩ thuận tiện, ích lợi để xác nhận các quyết định trước đó của chúng ta, hợp với lối suy nghĩ của chúng ta. Rốt cuộc sẽ chẳng khác sử dụng một điều thánh thiêng lợi ích riêng của chúng ta rồi truyền lại sự lẫn lộn này sang cho dân Chúa. Chúng ta không bao giờ được quên rằng đôi khingay cả Satan cũng tự hoá trang thành một thiên thần ánh sáng’ (2 Cr 11, 14)” (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, 152).

Tôi giới thiệu cho bạn những người thân yêu của tôi về sự thực hành đẹp đẽ mang lại sự sống này của Giáo Hội : Lectio Divina.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.