Lời Chúa Thứ Ba Tuần V-TN, 08-02-2022 Mc 7, 1-13  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là phương tiện để hiệp thông”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Ba Tuần V-TN, 08-02-2022

Mc 7, 1-13

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài phương tiện để hiệp thông

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, duy trì truyền thống của người phàm

Mối liên hệ giữa câu chuyện Tin Mừng hôm nay (Mc 7, 1-13) Tin Mừng hôm qua (Mc 6, 53-56) thể không ràng ngay, cho đến khi chúng ta xem xét trong bối cảnh của toàn bộ diễn từ vềBánh Hằng Sốngtrong Tin Mừng Marcô chúng ta đang thưởng thức trong tuần này. Sự di chuyển về địa từ bờ này sang bờ khác miêu tả nhiều hơn một cánh buồm, một con thuyền từ bên này sang bên kia hồ. miêu tả sự hòa nhập của người ngoại giáo vào trong Tiệc Thánh Thể. Tin Mừng hôm nay nói về những , theo truyền thống Do Thái, tiêu biểu cho một trở ngại đối với sự hiệp thông Thánh Thể.

Như thế hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu bắt tay vào một sứ mạng ghi nhớ sự hiệp nhất này trong sự hiệp thông Thánh Thể. Những người Pharisiêu kinh trong câu chuyện này đại diện cho những người phản đối việc ăn uống với người ngoại giáo dựa trên những Chúa Giêsu phân loại ràng truyền thống của con người”. Các kinh người Pharisiêuđây đã hiệu hóa lời của Thiên Chúa để chọn theo truyền thống”. Cụ thểđây họ đã bỏ cha mẹ của họ bằng cách tuyên bố một cái đó đã được dành cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều cuối cùng được đặt sang một bên, chính lời của Thiên Chúa kêu gọi các Kitô hữu Do Thái Kitô hữu dân ngoại tham gia vào sự hiệp thông tại bàn tiệc Thánh Thể của Chúa. vậy, câu châm ngôn của tiên tri Isaia, được viện dẫn để chống lại họ: “Chúng thờ phượng Ta thì cũng ích, giáo chúng giảng dạy chỉ giới luật phàm nhân”.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Tôi coi thường các điều răn của Thiên Chúa, để bám vào truyền thống của con người không ?
Tôi biết truyền thống nào đó trong đạo truyền thống ngày nay không nhiều ý nghĩa, nhưng vẫn tiếp tục được truyền dạy không ?
Người Pharisiêu theo đạo Do Thái, nhưng đức tin của họ bị phân mảnh, tách rời khỏi đời sống của dân chúng. Đây do khiến Chúa Giêsu chỉ trích họ. Vậy hôm nay, Chúa Giêsu chỉ trích tôi không ? Chỉ trích về những điều ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, Vị Thầy Thần Linh, Chúa đường đi, sự thật sự sống. Xin tha cho chúng con những lần chúng con gạt bỏ mệnh lệnh của Thiên Chúa để bám vào những truyền thống của con người. Chúa người thầy của sự hiệp thông truyền thống đích thực. Chúa đã mạc khải cho chúng con biết kế hoạch cứu độ của Cha bao gồm tất cả các dân tộc các nền văn hóa, các quốc gia mọi tạo vật. Xin giúp chúng con vượt qua những định kiến những quan niệm sai lầm của chúng con để chúng con thể chia sẻ trọn vẹn trong tình yêu bao trùm hạn của Thiên Chúa, Cha của Chúa. Chúng con yêu Chúa, tôn thờ phục vụ Chúa, bây giờ mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, duy trì truyền thống của người phàm

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)
Tôi cầu nguyện cho chúng ta thể vượt qua tính chất địa phương không lành mạnh chủ nghĩa pháp xấu xa.
Bằng những hành động công bằng bác ái, tôi thúc đẩy sự hiệp nhất trong sự đa dạng cổ truyền thống thực sự của tình yêu phổ quát của Giáo Hội.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.